donderdag 9 september 2010

Duurzaam Hoonhorst inleider bij conferentie Rova


Op donderdag 9 september organiseerde afvalverwerkingsbedrijf Rova in de Nieuwe Buitensocieteit in Zwolle een conferentie met de naam “bouwen aan een duurzame en afvalloze samenleving”. Duurzaam Hoonhorst was een van de inleiders op deze conferentie.

Ongeveer 120 gemeenteraadsleden, wethouders en ambtenaren van de 20 Rova gemeenten waren aanwezig. Na de pauze waren er drie sessies georganiseerd, onder andere over duurzame locale energievoorziening in gemeentelijke omgeving. Timo Veen verzorgde een inleiding over de plannen van Duurzaam Hoonhorst 2050 om te komen tot een Hoonhorster verwarmingssysteem, gebaseerd op bio-massa (houtsnippers) en bio-gas (opgewekt uit koeienmest).

Speciale aandacht is geschonken aan de spanningsdriehoek tussen aan de ene kant een burgerinitiatief en aan de andere kant de rollen van de overheid en bedrijven. Deze beiden kijken in eerste instantie met een sceptisch naar burgerinitiatieven en weten hier soms geen raad mee omdat het niet past in de planningscyclus van de overheid of bedrijfsleven. Een leuke discussie volgde. Vervolgens werd gekeken in hoeverre burgerinitiatieven in zijn geheel als vrijwilligerswerk kan worden gezien of toch ook deels als professioneel werk.

Conclusie van de sessie waar Hoonhorst in participeerde was dat bio-massa de toekomst heeft (verreweg het effectiefst) en dat het doorzettingsvermogen van burgerinitiatieven van belang zijn om tot slagen van projecten te komen, alleen ook dat het de burger gemakkelijker gemaakt mag worden.