maandag 14 maart 2011

Natuurlijk schoon, ook "Duurzaam Hoonhorst" op pad

Zaterdag 19 maart aansluiting bij de actie van ROVA "Natuurlijk schoon" door de afdeling " Groen en Natuur" van "Duurzaam Hoonhorst".

In de week van 12 tot 19 maart heeft de Rova de actie Natuurlijk Schoon georganiseerd en gaan heel veel basisscholen en vrijwilligers op pand. Met de beide basisscholen is overleg geweest en die gaan in week 11 rond de scholen en in de dorpskern alle straten en bosjes vrijmaken van zwerfafval en mogelijk enkele wegen. De afdeling Groen en Natuur van Duurzaam Hoonhorst sluit zich graag aan bij deze actie.

Ieder kan hieraan meedoen. Samenkomst 19 maart bij de ingang van zaal Kappers om exact 9.00 uur ( niet later want dan is ieder op pad.

Kom op enegiezuinig vervoer en breng je tuinhandschoenen mee. We gaan op pad gehuld in veiligheidshesjes, prikstok en vuilniszakken om het hele buitengebied rond Hoonhorst vrij te maken van afval. Op deze manier proberen we ook anderen bewust te maken dat afval niet in de bermen thuishoort. Zwerfafval is een ergernis voor ons allemaal en dat gaan we samen grondig aanpakken.

Maar ook als u deze keer niet mee kunt. Help ons de natuur schoon te houden, gaat u wandelen, neem een (rug)zakje mee en alle afval wat je ziet neem dat mee, dit ontmoedigd anderen er meer afval neer te gooien en dat willen we bereiken.

Dus kom massaal 19 maart naar Hoonhorst en we maken er een gezellige morgen van. Rond 12 uur willen we allemaal weer terug zijn.

Namens de werkgroep Groen en Natuur, wij rekenen op u.