donderdag 8 juli 2010

Mooi in het nieuws

De eerste interviews begonnen al direct na de verkiezing in Zwolle, direct daarna reed de dorpsomroeper luid roepend op de fiets door de Koelmanstraat terwijl hij het nieuws van HET Duurzaam Dorp Hoonhorst verkondigde. En zo gaat het de dagen na 30 juni gestaag voort. Interview hier en interview daar, met landelijke, met regionale dagbladen, RTV Oost, enz. enz.

En iedere keer weer de fotograaf die een mooi plaatje wil maken van HET Duurzame Dorp. Maar groen, gezond & gemeenschappelijk blijken moeilijk in een beeld te vatten, hoewel de film "Hoonhorst in 2025" anders doet vermoeden.

Uiteindelijk belanden ze dan bij de dampende composthoop die het dorp van warmte zal gaan voorzien. De eenvoud van het concept om warmte die bij compostering vrijkomt te gebruiken voor verwarming van gebouwen, de eenvoud van het proces (alleen bacterieen en schimmels die van nature al hun werk doen, wat lucht en wat water) en het schitterende beeld als de composthoop wordt omgezet om het proces te sturen & versnellen: mooi & nieuws!