zondag 22 mei 2011

Netwerk Platteland te gast

Mooi weer en een mooie bestemming voor een bus vol ondernemers, overheden, organisaties en studenten: te gast in Duurzaam Hoonhorst. Allen behoren tot het netwerk Platteland, een verzameling van professionals die zich bezighouden met alles rondom het platteland, van agrarische zaken, energie, etc. tot leefbaarheid van kleine dorpen.
Een mooie dag met ontvangst en uitleg over het warmtesysteem via compost, een heerlijke streekproductenlunch bij Kappers, presenatatie van Duurzaam Hoonhorst en een rondje door het dorp met molen en het multiveld. Inspirerend netwerken.

zondag 15 mei 2011

Inspiratiereis naar Duurzaam Texel

Vrijdag 13 en zaterdag 14 mei hebben Antje Kingma, Jannet Kroes en Timo Veen, samen met wethouder Klaas Agricola van gemeente Dalfsen, deelgenomen aan een inspiratiereis naar Duurzaam Texel. De provincie Overijssel had samen met Saxion en Natuur en Milieu Overijssel (NMO) het initiatief genomen om een reis te organiseren voor duurzame dorpen uit Overijssel. Daarnaast waren er een aantal bestuurders meegereisd, onder andere gedeputeerde Theo Rietkerk, “onze” wethouder en de wethouders van Ommen en Deventer, medewerkers van de provincie, Saxion en NMO.


Het is een interessante reis geworden, waarbij gekeken en geluisterd is naar de duurzame initiatieven die op Texel zijn ontplooid en er was veel ruimte om samen te discussiëren over de toepasbaarheid in Overijssel en natuurlijk binnen onze gemeente en Hoonhorst. Zo zijn we op vrijdag ontvangen op het gemeentehuis van Texel door de wethouder, heeft de directeur van Texel Energiebedrijf ons verteld hoe zij tot een duurzame energieproductie en verkoop zijn gekomen en is de duurzame haven Oudeschild bezocht. Urgenda gaf een presentatie over de inkoopt van 50.000 zonnepanelen (goed voor 1MW) en is een duurzame bierbrouwerij bezocht. Op de zaterdag is verder gesproken over de uitdagingen en risico’s die Texel Energiebedrijf heeft meegemaakt, het eerste succesvolle duurzame lokale energiebedrijf in Nederland. Verder kwam aan de orde duurzame visserij en een elektrisch auto project op Texel, waarbij 29 auto’s worden gekocht door diverse ondernemers op Texel. Prachtig om te zien en te horen hoe integraal door bedrijfsleven, burgers en de gemeente Texel wordt opgetrokken om duurzaamheid op een hoger niveau te krijgen.

Met veel nieuwe ideeën, en ook met het gevoel “denk breed en handel concreet”, is de overtocht naar het vasteland weer gemaakt. Conclusie: we hebben inspiratie opgedaan om samen met de gemeente Dalfsen in Hoonhorst duurzaam onze weg te vervolgen.

maandag 9 mei 2011

Voordelen snel internet

Onderwijs: multimediaal leren Internet wordt in het onderwijs steeds belangrijker. Multimediaal leren is een nieuw onderwijsconcept waarbij diverse media slim gecombineerd worden tot één leeromgeving, deels fysiek, deels virtueel. Denk aan het gebruik van digitale schoolboren en werkstukken die digitaal worden gemaakt. Met breedband internet zijn er geen beperkingen waar je deze omgeving kan gebruiken: op school, thuis of onderweg op de mobiel. Nog een groot voordeel is dat bij langdurige ziekte via een beeldverbinding met school de lessen gewoon gevolgd kunnen worden.

Zorg: zorg op afstand en communiceren met familie Dit is een geavanceerd systeem waarmee senioren met videocommunicatie contact hebben met hun zorgverleners waardoor ‘zorg op afstand’ mogelijk wordt. Daarnaast biedt het veel meer mogelijkheden: beeldcommunicatie met familie en vrienden, waar dan ook ter wereld. Voor senioren, maar ook voor doven en slechthorende mensen is dit ook een hele mooie manier om met familie in contact te blijven! Daarnaast kunnen zij ook op de hoogte blijven van buurtinformatie via wijk-tv, kerk-tv. Of educatieve en informatieve diensten over gezondheid en welzijn bijwonen vanuit de veilige omgeving van hun eigen woning. Al deze mogelijkheden zorgen ervoor dat zij langer zelfstandig thuis kunnen wonen.

Klaar voor de 21ste eeuw Volgens de welbekende Wet van Moore verdubbelt de capaciteit van computers elke twee jaar. Deze groei in capaciteit heeft uiteraard ook gevolgen voor software ontwikkeling. Er komen steeds nieuwe programma’s op de markt die veel meer functionaliteiten aanbieden en daardoor ook meer capaciteit nodig hebben. Zo werkt het ook met glasvezel. Met een glasvezelnetwerk heb je toegang tot een haast oneindige capaciteit, hierdoor verloopt de ontwikkeling van nieuwe diensten via breedband ook vele malen sneller. Diensten als zorg op afstand, thuiswerk zijn met breedband internet al binnen handbereik. Interactieve cursussen, beveiliging. Wat de toekomst ook brengt, met breedband internet bent u er zeker klaar voor!