vrijdag 24 september 2010

Stichting Duurzaam Hoonhorst 2050


is een feit! Vandaag is Duurzaam Hoonhorst 2050 behalve een duurzaam initiatief ook een mooie stichting. Duurzaam opgeslagen in de kasten van de notaris. Vijf handtekeningen van de Hoonhorsters, 1 van de notaris en een gebakje er bij: officieel & feestelijk.
Het doel van de stichting: het initiëren en uitvoeren van activiteiten en projecten die bijdrage tot een ecologisch, economisch en sociaal duurzame gemeenschap van Hoonhorst; en het verrichten van alle handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin van het woord verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
Klinkt chique, wordt gewoon gedaan door Timo Veen, Evert Jan Hof, Antje Kingma, Marinus Zwerink en Jannet Kroes en alle andere Hoonhorsters in de ruimste zin van het woord en iedereen die daartoe bevorderlijk kan zijn.

zaterdag 18 september 2010

Warme belangstelling


Op zaterdag 18 september bracht een delegatie van het CDA en van CDU van de partnergemeente uit Horstel een bezoek aan Hoonhorst. Groot was de interesse voor de uitleg en rondleiding door Herman en Roeland bij het composteerbedrijf van Lenthe Groenrecycling. Van Lenthe is uitgeroepen tot meest duurzame onderneming van Dalfsen. Ook Duurzaam Hoonhorst was aanwezig om toelichting te geven op de duurzame Hoonhoster plannen in zijn algemeenheid en op het Hoonhorster (dorps)verwarmingsmodel in het bijzonder. Direct naast de warme composthoop kon iedereen zich er goed beeld van vormen. Al met al leerzaam en goed voor de contacten met de fractie.

donderdag 9 september 2010

Duurzaam Hoonhorst inleider bij conferentie Rova


Op donderdag 9 september organiseerde afvalverwerkingsbedrijf Rova in de Nieuwe Buitensocieteit in Zwolle een conferentie met de naam “bouwen aan een duurzame en afvalloze samenleving”. Duurzaam Hoonhorst was een van de inleiders op deze conferentie.

Ongeveer 120 gemeenteraadsleden, wethouders en ambtenaren van de 20 Rova gemeenten waren aanwezig. Na de pauze waren er drie sessies georganiseerd, onder andere over duurzame locale energievoorziening in gemeentelijke omgeving. Timo Veen verzorgde een inleiding over de plannen van Duurzaam Hoonhorst 2050 om te komen tot een Hoonhorster verwarmingssysteem, gebaseerd op bio-massa (houtsnippers) en bio-gas (opgewekt uit koeienmest).

Speciale aandacht is geschonken aan de spanningsdriehoek tussen aan de ene kant een burgerinitiatief en aan de andere kant de rollen van de overheid en bedrijven. Deze beiden kijken in eerste instantie met een sceptisch naar burgerinitiatieven en weten hier soms geen raad mee omdat het niet past in de planningscyclus van de overheid of bedrijfsleven. Een leuke discussie volgde. Vervolgens werd gekeken in hoeverre burgerinitiatieven in zijn geheel als vrijwilligerswerk kan worden gezien of toch ook deels als professioneel werk.

Conclusie van de sessie waar Hoonhorst in participeerde was dat bio-massa de toekomst heeft (verreweg het effectiefst) en dat het doorzettingsvermogen van burgerinitiatieven van belang zijn om tot slagen van projecten te komen, alleen ook dat het de burger gemakkelijker gemaakt mag worden.

donderdag 2 september 2010

Duurzaam Hoonhorst bij LED toer EindhovenDonderdagavond 2 september is op een sportpark in Eindhoven een vernieuwde sportverlichtingsinstallatie officieel geopende door Hans van Breukelen. Het speciale aan de sportverlichting is dat hier geen traditionele gasontladingslampen zijn toegepast, maar LED lampen. Eindhoven heeft de primeur op dit vlak in Europa. Het sportpark bestaat uit een voetbalveld, een trainingsveld en 10 tennisbanen. Duurzaam Hoonhorst was erbij!

Vincent Nijhout en Timo Veen waren speciaal naar Eindhoven gereisd om deze verlichting te bekijken met het oog op de te plaatsen verlichting bij het nieuwe multiveld in Hoonhorst. Ze waren onder de indruk. Prima lichtkwaliteit (300 lux voor de liefhebber op de tennisbanen), je kunt redelijk tegen te licht in kijken zonder verblind te raken, nagenoeg geen “strooilicht”, dus erg effectief op de baan en daarbuiten zie je nauwelijks dat er lampen staan te schijnen en helemaal te regelen. Met een simpel besturingskastje kunnen de lampen worden geregeld in lichtsterkte en kunnen makkelijk aan en uit worden geschakeld, zonder de vervelende wachttijd die al snel 15 minuten bedraagt bij gasontladingslampen.

Al met al een zeer nuttig bezoek.