vrijdag 30 september 2011

Bezoek aan Nij Beets

 Een inspirend bezoek van het plaatselijk belang van Nij Beets dit voorjaar aan Hoonhorst eindigde in een uitnodiging om ook daar eens een kijkje te komen nemen. Het tegenbezoek op deze stralende vrijdag bracht niet alleen een prachtig boottochtje, bezichtiging van een gemaal, zwembad en veenmuseum. Hoewel beide dorpen in veel zaken verschillen, leren we van de overeenkomsten: eigen initiatief op het gebied van leefbaarheid, de vraag hoe creeer en handhaaf je voorzieningen, de enorme betrokkenheid van de inwoners bij allerlei activiteiten en vooral: veel lef, ambitie en enthousiasme. Het kleine veendorp met 1700 inwoners had en heeft in ieder geval heel wat in haar mars. Met slimme acties & enorme inzet van de eigen mensen verkreeg het dorp onder meer een zwembad, een openluchtmuseum en een prachtig gerestaureerd gemaal. Op dit moment staat Nij Beets voor de uitdaging een kanaal met grote potentie voor toerime weer bevaarbaar te krijgen, het zwembad voor sluiting te behoeden en extra voorzieningen voor de jeugd te treffen en alle mooie zaken zorgvuldig te beheren. Onder de stralende zon deelden we kennis en ideeen en -niet onbelangrijk- het was een erg gezellige dag.

vrijdag 23 september 2011

Workshop Duurzaam Lokaal Bedrijf

 De vele projecten binnen Duurzaam Hoonhorst krijgen steeds meer vorm. De grote vraag is hoe al deze mooie ontwikkelingen kunnen bijdragen aan niet alleen een groen en gemeenschappelijk duurzaam Hoonhorst, maar ook hoe de projecten tokoemstbestendig kunnen zijn en elkaar kunnen versterken. Oftewel: hoe kan een Duurzaam Hoonhorster bedrijf er uit zien qua organisatie, als het gaat om mensen en als het gaat om de financien. Samen met een aantal Hoonhorsters is er deze dag over gebrainstormd. De lange dag bracht niet direct een antwoord, maar de opbrengst in vele ideeen en aandachtvelden en hoe deze vorm te geven, was wel weer een conrete stap in de richting van een Duurzaam Lokaal Bedrijf Hoonhorst.

maandag 19 september 2011

Zit u er ook graag warmpjes bij deze winter?

Doe mee met het collectieve isolatieproject van Duurzaam Hoonhorst.

Denkt u over het isoleren van dak, muren en/of vloer van uw woning? Duurzaam Hoonhorst biedt belangstellenden de mogelijkheid mee te doen in een collectief isolatieproject. Het kenniscentrum van Duurzaam Hoonhorst heeft afspraken gemaakt over producten, prijs en kwaliteit met een leverancier, Koston,. Vanuit Duurzaam Hoonhorst is er de mogelijkheid van een bijdrage in de kosten.

Op woensdag 28 en donderdag 29 september is er de mogelijkheid een afspraak met Koston te maken voor een gesprek. Daarin komen wensen en mogelijkheden, specifiek voor uw sitautie, aande orde, evenals de financiele aspecten en de mogelijkheden voor een bijdrage van duurzaam Hoonhorst..

Heeft u belangstelling en/of wilt u meer informatie, neem dan zo spoedig mogelijk contact op met de leden van het Kenniscentrum: Petri Zwakenberg, Herman van de Vegt en Hans Rienties. Of kom langs in het informatiecentrum.

dinsdag 6 september 2011

Bezoek van deelnemers Energielandschap Overijssel aan Hoonhorst

Op 6 september is de bus met deelnemers aan de verkenning van het energielandschap Overijssel (ELO) in Hoonhorst gestopt. De groep bracht ene bedrijfsbezoek van de firma Van Lenthe. Vanuit Duurzaam Hoonhorst gaven Evert jan Hof en Timo Veen een toelichting op de relatie tussen het burgerinitiatief van Hoonhorst en het bedrijfsleven.