Kenniscentrum

Het kenniscentrum heeft tot doel een technische vraagbaak te zijn voor bewoners / bedrijven uit Hoonhorst. We willen praktische ervaringen verzamelen, bundelen en delen met u. Daarnaast willen we onderzoeken in hoeverre we een aantal maatregelen collectief kunnen laten uitvoeren.
Het kenniscentrum bestaat uit ongeveer 10-12 dorpsgenoten met kennis en ervaring op allerlei gebied. Mensen met veel praktische en theoretische kennis van bouw en bouwfysica, die u kunnen helpen met vragen omtrent isolatie, isolerende beglazing, ventilatie, vocht, duurzaam materiaalgebruik e.d.. Mensen die reeds zonnepanelen hebben aangeschaft en u kunnen uitleggen hoe zij e.e.a. hebben geregeld en gefinancierd. Mensen met zowel praktische als theoretische kennis op het gebied van technische installaties als zonneboilers, warmtepompen, aardwarmte, CV-systemen, warmteterugwin units e.d. Maar ook mensen die inmiddels hun huis van een G-label verlaagd hebben naar een B-label en hun ervaringen kunnen delen.

Wilt u meer weten loop dan op vrijdagmiddag eens binnen in het Info-centrum of neem contact op met één van de volgende contactpersonen: Michiel de Ruiter, Hans Rienties, Jan Eijkelkamp, Herman van der Vegte of Evert Jan Hof. Zij kunnen u of zelf helpen of u in contact brengen met één van de andere leden van het kenniscentrum. Vanaf april hebben we elke eerste vrijdag van de maand “spreekuur” van 16:00 – 18:00 uur in het Info-centrum van Duurzaam Hoonhorst.

U kunt uw vragen ook mailen naar evertjan@duurzaamhoonhorst.nl.