zondag 27 maart 2011

Zomertijd

De donkere, koude winter is achter de rug en heeft heel wat opgeleverd:
In de periode van 10-10-2010 tot de start van de lente op 21 maart 2011 hebben de zonnepanelen 175 kWh meer elektra opgewekt dan dat er `s avonds op het multiveld verbruikt is.

In het informatiecentrum is 42 kWh meer opgewekt dan er gebruikt wordt voor koffiezetapparaat, koelkast, computer en printer.
De cijfers van de zonnepanelen op de beide basischolen zijn op dit moment nog niet bekend.

Dat belooft nog wat: laat de zomer maar komen!!!

zondag 20 maart 2011

Auto op aardgas in HoonhorstDoor duurzaamhoonhorst ben ik ook gaan nadenken over duurzaame energie. Mede hierdoor hebben wij onze eerste bezorgauto op aardgas aangeschaft. Deze rijdt prima, wel vaak tanken.
En ik denk dat de buren ook wel blij zijn, geen zware diesel die om 04.45 uur weg rijd.

Wim en Trudi Nijland, Hoonhorst

zaterdag 19 maart 2011

Aktie schoon in Hoonhorst met grote opbrengst zwerfafval

Zaterdag 19 maart is de aktie "Hoonhorst schoon" gehouden door de werkgroep "Groen en Natuur" van Duurzaam Hoonhorst. Hoewel het geweldig mooi weer was viel de deelname tegen, doch de opbrenst was er niet minder om. Samen is in het gebied rond hoonhorst 26 zaken afval opgehaald en daarnaast nog diverse losse materialen die te groot waren voor de afvalzakken. Alleen het gebied Heinoseweg vanaf het spoor bij Dalfsen tot het Overijssels kanaal was al goed voor 14 vuilniszakken. Het is onvoorstelbaar dat er nog steeds mensen zijn die lege flessen, van frisdrank tot een grote hoeveelheid bier en jenever flessen, snackbakjes en zakken, maar ook zakdoeken en closetpapier, wel of niet gebruikt, in de wegbermen smijten. Grof afval als kapotte bloempotten, een autoband en auto-onderdelen (van schade bij aanrijdingen) Je komt er van alles tegen.
Wij hopen in elk geval dat mede door onze actie en door de actie die de afgelopen week door heel veel scholen is gehouden de ogen van natuurliefhebbers open gaan en dat afval niet meer in de bermen en in de natuur terechtkomt.
Groen en Natuur Duurzaam Hoonhorst

maandag 14 maart 2011

Natuurlijk schoon, ook "Duurzaam Hoonhorst" op pad

Zaterdag 19 maart aansluiting bij de actie van ROVA "Natuurlijk schoon" door de afdeling " Groen en Natuur" van "Duurzaam Hoonhorst".

In de week van 12 tot 19 maart heeft de Rova de actie Natuurlijk Schoon georganiseerd en gaan heel veel basisscholen en vrijwilligers op pand. Met de beide basisscholen is overleg geweest en die gaan in week 11 rond de scholen en in de dorpskern alle straten en bosjes vrijmaken van zwerfafval en mogelijk enkele wegen. De afdeling Groen en Natuur van Duurzaam Hoonhorst sluit zich graag aan bij deze actie.

Ieder kan hieraan meedoen. Samenkomst 19 maart bij de ingang van zaal Kappers om exact 9.00 uur ( niet later want dan is ieder op pad.

Kom op enegiezuinig vervoer en breng je tuinhandschoenen mee. We gaan op pad gehuld in veiligheidshesjes, prikstok en vuilniszakken om het hele buitengebied rond Hoonhorst vrij te maken van afval. Op deze manier proberen we ook anderen bewust te maken dat afval niet in de bermen thuishoort. Zwerfafval is een ergernis voor ons allemaal en dat gaan we samen grondig aanpakken.

Maar ook als u deze keer niet mee kunt. Help ons de natuur schoon te houden, gaat u wandelen, neem een (rug)zakje mee en alle afval wat je ziet neem dat mee, dit ontmoedigd anderen er meer afval neer te gooien en dat willen we bereiken.

Dus kom massaal 19 maart naar Hoonhorst en we maken er een gezellige morgen van. Rond 12 uur willen we allemaal weer terug zijn.

Namens de werkgroep Groen en Natuur, wij rekenen op u.

zaterdag 12 maart 2011

Zonnepanelen Baron van Dedemschool


Nu kan voor de beide basisscholen van Hoonhorst de zon niet genoeg schijnen: ook op de basisschool Baron van Dedem zijn de zonnepanelen geplaatst. Het grote platte dak bood voldoende ruimte om tussen de bomen door zon maximaal in energie om te zetten. En op de computer kunnen de kinderen zien hoeveel stroom er opgewekt wordt.

zondag 6 maart 2011

Groen carnaval?!

De Raad van Elf liet de de prins in de steek en nam de benenwagen en de titel van duurzaam dorp riep ook vragen op tijdens de carnavalsoptocht 2011, zoals: is groene stroom ook voor vrouwen en waarheen leidt de weg...? Mooi, groen, gezond, gemeenschappelijk en vreselijk gezellig carnaval 2011!

dinsdag 1 maart 2011

Staatsecretaris Atsma stelt zonnepanelen in gebruik


Op 28 februari kwamen Theo Rietkerk, Gedeputeerde van Overijssel, en Joop Atsma, Staatssecretaris Infrastructuur en Milieu, naar Hoonhorst op werkbezoek. Onder grote belangstelling hebben ze de zonnepaneleninstallatie van de St. Cyraicusschool officieel in gebruik gesteld. Ook de Baron van Dedemschool heeft zonnepanelen gekregen van Duurzaam Hoonhorst. De presentatie van Thijs en Ingmar over de duurzame plannen van de leerlingen van de school gaf direct resultaat: de school krijgt een kip en een haan van Joop Atsma als het kippenhok uit de plannen gereed is, en Theo Rietkerk zegde toe te helpen koken als de eerste groenten van de bedachte schoolmoestuin geoogst worden.