DAG: vraag en antwoord

Droge herbruikbare materialen. Wat zijn dat ook alweer?

In de container voor droge herbruikbare materialen met oranje deksel mogen verschillende materialen. Deze materialen kunnen in de recyclefabriek goed van elkaar worden gescheiden. Daarom is het geen probleem om ze in één container in te zamelen. In de container voor droge herbruikbare materialen mogen de volgende materialen:
• Plastic verpakkingen (wat nu via de plastic zakken wordt ingezameld)
• Drankenkartons (bv. sappakken, zuivelverpakkingen)
• Kapot textiel (bv. een kapotte sok, gescheurde lakens etc)
• Hard en zacht plastic (bv. kapot speelgoed, plastic gebruiksvoorwerpen)
• Blik en andere huishoudelijke metalen (bv. conservenblikjes, kapotte fluitketels, kapot messen, etc)
• Kleine elektronische apparaten (bv. een elektrische tandenborstel of scheerapparaat)
• Huishoudelijke houten producten (bv. pollepels, tafelpoten)

Inzameling van luiers

Op dit moment is het alleen maar mogelijk om het luier- en incontinentiemateriaal in Nederland met het gft-afval te laten meevergisten bij Orgaworld in Lelystad. Omdat dit nu de enige route is, is dit tevens ook een zeer dure route en gezien de reisafstanden ook een zeer milieuonvriendelijke route. Dit is de reden waarom hiervoor niet gekozen is. De verwachting is dat zich de komende jaren wellicht wél een betaalbaar initiatief aandient. Een dergelijk initiatief zou heel goed passen in het systeem van omgekeerd inzamelen. Vooralsnog rest ons tot die tijd niets anders dan het luier- en incontinentiemateriaal afvoeren via het restafval. Huishoudens kunnen (bij uitzondering) extra capaciteit voor het restafval aanvragen. Concreet betekent dat een extra container voor het restafval. Indien u een extra container wilt kunt u dat bij de Rova aangegeven. Indien u het luiermateriaal niet lang in uw container wilt bewaren dan kunt u dit materiaal ook tussentijds op het milieubrengstation brengen.

En waarvoor betaalt u niet en waarvoor wel?

Tijdens DAG ligt niet alleen de nadruk op extra service op de inzameling van herbruikbare materialen. Ook op het financiële vlak wordt u beloond voor het goed scheiden van afval. Zo wordt gft-afval met ingang van januari niet meer via het aantal aanbiedingen afgerekend. Voor de inzameling van droge herbruikbare materialen (DHM) en voor oud papier geldt ook geen ledigingstarief. Sterker nog, de vergoeding die de gemeente van de verpakkingsindustrie krijgt voor de plastic verpakkingen uit de DHM-container, wordt binnen Hoonhorst ingezet voor een gemeenschappelijk doel. De besteding van dit ‘kado voor het dorp’ is in handen van Plaatselijk Belang.
De enige afvalsoort waarvoor u nog wel per aanbieding betaalt is restafval.

Hieronder staan alle tarieven in Hoonhorst voor 2012.

Vastrecht € 90,00 (vast bedrag voor elk huishouden in de gemeente Dalfsen)

GFT per aanbieding: Gratis
DHM per aanbieding: Gratis
Oud papier : Gratis
Restafval per aanbieding :
€ 1,11 per keer in ondergrondse container
240 liter € 9,21
140 liter € 5,63
80 liter € 3,45

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws over Hoonhorst zegt DAG en kijk op www.rova.nl/hoonhorstzegtdag en natuurlijk http://www.duurzaamhoonhorst.nl/. Ook kunt u op Twitter @Hoonhorst en @ROVA volgen.