donderdag 30 juni 2011

Snel Internet: we gaan aan de slag! Start op 4 juli om 13.00 uur in Hoonhorst

Gemeenschappelijk maken we het mogelijk in Hoonhorst, Hét Duurzaam Dorp van Overijssel: een snelle internetverbinding voor allen!

Op maandag 4 juli om 13.00 uur gaat in Hoonhorst de schop in de grond voor de aanleg van een glasvezelverbinding. De werkzaamheden starten in de Koelmansstraat midden in de kern van Hoonhorst en eind 2011 wordt het project opgeleverd. Dan beschikken alle inwoners van Hoonhorst, Wythmen en het bijbehorend landelijk gebied over een snelle internetverbinding.

Bij de start zullen onder andere Gedeputeerde van de Provincie Overijssel Theo Rietkerk, Burgemeester Han Noten en wethouder Duurzaamheid Klaas Agricola van de gemeente Dalfsen, de directie Noord-Oost van de KPN, XS4all en de uitvoerende (lokale) bedrijven aanwezig zijn.

Vanuit Duurzaam Hoonhorst worden diverse projecten opgestart om uiteindelijk een duurzame gemeenschap te worden. Eén van de projecten is om te komen tot breedband internet verbindingen voor alle Hoonhorsters, in de kern en in het buitengebied. Een snelle internetverbinding is de basis van vele duurzame projecten en activiteiten, of je nu in de bebouwde kom woont of daar buiten mag geen verschil maken. Een breedband verbinding is in feite de essentiële infrastructuur die nodig is voor een duurzame gemeenschap. Het is de basis voor prettig wonen, werken en leven in Hoonhorst en biedt winst en een duurzame toekomst voor het bedrijfsleven, scholen en andere educatie, de mantel- en professionele zorg, inwoners, thuiswinkelen, sociale contacten enzovoort.

Om dit ook in Hoonhorst mogelijk te maken is op initiatief van de stichting Duurzaam Hoonhorst 2050, in samenwerking met KPN en XS4ALL, gekomen tot een plan om snel internet in Hoonhorst en het buitengebied te gaan realiseren.

Voorwaarde was wel dat een groot aantal huishoudens uit Hoonhorst, Wijthmen en buitengebied veranderden van provider en overstapten naar XS4ALL. (Wijthmen profiteert mee van het Hoonhorster initiatief: de glasvezel komt via Zwolle door hun grondgebied). Sinds de start van het project in maart hebben voldoende inwoners van Hoonhorst en Wythmen de overstap gemaakt naar de internetprovider XS4all oftewel ruim een derde van het aantal huishoudens.

In Hoonhorst zijn we er trots op dat we dit groene, gezonde project gemeenschappelijk weten te realiseren en we nodigen u/jullie van harte uit bij de start op maandag 4 juli aanwezig te zijn rond 13.00 uur in de Koelmansstraat.

vrijdag 24 juni 2011

Snel Internet: we zijn er bijna!!!

Er is nog een tiental overstappers nodig om de breedband verbinding voor Hoonhorst en het hele buitengebied inclusief de Marshoek te realiseren.

Duurzaam Hoonhorst is vrijdag, zaterdag en zondag aanwezig op het Sproeifeest met informatie over snel internet en de pakketten van XS4All. Stap nu over en wees degene die de laatste stap zet op het pad naar de toekomst.

Na druk rekenen, onderhandelen en ander werk achter de schermen blijkt dat 375 overstappers voldoende is om met de werkzaamheden te starten. Wordt het een nee: dan kan het 5 tot 10 jaar duren dat er weer zo’n kans voorbij komt.

Op 1 juli valt de beslissing: krijgen Hoonhorst en haar buitengebied inclusief de Marshoek de beschikking over breedband internet? Bij een positief besluit starten op maandag 4 juli om 13.00 uur de werkzaamheden bij de wijkcentrale in de Koelmansstraat (ter hoogte van De Koele). Uiteraard zal aan deze start een officieel tintje & feestelijk tintje worden gegeven. Houd de site in de gaten voor het laatste nieuws.

Twijfelt u nog? Denkt u dat u duurder uit bent? Weet u niet welk pakket voor u het meest passend is? Of wilt u er meer over weten? Kom langs bij de statafel op het Sproeifeest!

maandag 20 juni 2011

Werkgroep Mest & Biomassa bezoekt mestraffinage Noord-Sleen


De werkgroep Mest & Biomassa op bezoek geweest bij een installatie voor mestraffinage in aanbouw in Noord-Sleen in de regio Emmen. We hebben dit bezoek te danken aan Ab Hartkamp en Gerard Smook die lid zijn van een studiegroep en van onze werkgroep.
Na een presentatie van de heer Eddy ter Braack (ook te vinden via deze link) zijn we naar Maatschap Hilhorst in Noord-Sleen gegaan om de mestraffinage te aanschouwen. De raffinage is een betonnen kolos van 14 meter lang, 5 meter hoog en een meter of 3 tot 4 breed. Hierin wordt de mest ontleed in de volgende grondstoffen zoals stikstof, fosfaat, water, biogas en compost. Als de wetgeving akkoord gaat met deze stoffen is er geen mestprobleem meer. Hiervoor wordt flink gelobbyd om deze doelstelling daadwerkelijk te bereiken. De prijs van een mestraffinage-installatie is circa 3,5 ton.

De mestraffinage is echter nog niet volledig uitontwikkeld omdat alle systemen in de raffinage nog op elkaar moeten worden afgestemd. Dat het lukt is zeker want er zijn er al een aantal verkocht en Lely en/of De Laval willen zich verbinden aan een onderhoudscontract.

We hebben een leerzame middag gehad die ons nieuwe input heeft gegeven om de eigen projecten nog beter aan te vliegen.

Jaarmarkt Sproeifeest 2011

Snelheid was gewenst op de jaarmarkt van het Sproeifeest bij de kraam van Duurzaam Hoonhorst. Niet alleen vanwege de regendruppels, maar zeker voor de actie van de Groene Strijd: wie wisselde het snelst de 3 traditionele gloeilampen voor de nergiezuinige Ledbolletjes? Het werd spannend, secondenwerk, maar bleek Ingrid Boekel met 25 seconden de snelste.
Ook veel actie voor Snel Internet: nog maar een paar overstappers te gaan om een glasvezelverbiding voor snel internet in Hoonhorst en landelijke gebied te kunnen realiseren. Welk pakket? Hoe gaat het met mijn emailadres? Hoe werkt digitale TV? En nog veel meer vragen werden beantwoord. De aanpak van Irma bleek effectief: alweer een tiental overstappers naar XS4all erbij.....

zondag 19 juni 2011

Aardappels en glasvezel

Vandaag gelezen in een ingezonden brief in de Stentor:
"Ik wil de inwoners van ons dorp er op wijzen dat wanneer zij niet mee gaan doen met het 'glasvezelproject' ze het dorp geen dienst bewijzen. Te blijven zeggen 'we hebben nu alles voor elkaar en laat het maar zoals het is', is een achterhaalde gedachte. Toen de telefoon kwam, de radio, de televisie, het internet, en verder teveel om op te noemen werd dit ook door veel mensen gezegd waarna ze later toch maar zelf inhaakten. Ook voordat het aardgas naar het dorp kwam kregen wij de piepers wel gaar, maar nu is het niet meer weg te denken. Mensen, haak in en mis de trein niet. Er is echt wel een passend pakket te vinden, waardoor je niet meer geld kwijt bent dan nu het geval is. We moeten mee in de vaart der volkeren. Ook ons dorpje!"

Geschreven door Berend Jan Stijf uit Wapenveld.
Hoonhorsters: denk nog even na, lees nogmaals de vele voordelen elders op http://www.duurzaamhoonhorst.nl/ en kom naar de stand op de braderie van het Sproeifeest of op vrijdagmiddag naar het informatiecentrum. Er is echt een passend pakket te vinden. Samen kunnen we de toekomst realiseren! Neem de stap naar XS4all voor 1 juli.

donderdag 16 juni 2011

Snel internet

De voorbereidingen voor het snel internet lopen volop. Naast het werven van overstappers, de teller mag nog verder oplopen, wordt al hard gewerkt aan de voorbereidingen om het project uit te rollen. Op 1 juli neemt het bestuur van de Stichting Duurzaam Hoonhorst een definitieve beslissing om door te gaan of niet. Als dat een “go” wordt, dan starten de werkzaamheden op 4 juli in de Koelmansstraat. Dat is al erg snel, want we hebben beloofd, als het project doorgaat, dat voor de kerstdagen het project ook definitief afgerond is.

Alles staat op scherp, 22 juni nog een speciale voorlichtingsavond voor bedrijven bij De Mol in Wijthmen en ook tijdens het Sproeifeest kunnen mensen nog overstappen.
Vandaag zijn de vergunningen aangevraagd bij gemeente Dalfsen, gemeente Zwolle en de provincie Overijssel om de glasvezelbuizen te gaan aanleggen en ook deze week zal de aannemer een offerte uitbrengen. Weer stappen voorwaarts.

maandag 6 juni 2011

Opnamedag burgerjaarverslag 2010

Veel wachten, maar slechts enkele 'takes' die over moesten: Hoonhorsters zijn gewend aan praten over de duurzame ideeen & projecten en de kinderen-verslaggevers die door de Burgemeester op pad waren gestuurd werkten professioneel. Duurzaam Hoonhorst, het laadpunt voor elektrisch vervoer, het multisportenveld met LED verlichting en zonnepanelen, de acties van de kinderen van de Cyriacusschool en natuurlijk de warmte van de compost bij Van lenthe kwamen in beeld voorbij. Het was een mooie opnamemiddag in Hoonhorst met thema Duurzaamheid voor het burgerjaarversag van de Gemeente Dalfsen.
De premiere is op 27 juli tijdens de bijeenkomst van de raad in het gemeentehuis.