donderdag 19 augustus 2010

Seniorenhus Hoonhorst

Een van de projecten van Duurzaam Hoonhorst 2050 is het Seniorenhus. Wij zijn van start gegaan met de voorbereidingen voor duurzame zorg. Woensdag 18 augustus heeft de nieuwe commissie een zeer inspirerend gesprek gehad met waarnemend burgemeester Urlings van Dalfsen. Voorts zal de commissie gesprekken voeren met de woningstichting Vechthorst en met Rozengaerde. Dit project is nu ook gestart. De commissie bestaat uit de volgende personen: Marinus Zwerink, Veronie Disselhorst en Pauline Reemeijer.

woensdag 18 augustus 2010

De provincie op bezoek in Hoonhorst


Op zijn duurzame rondtocht door de provincie kwam de Gedeputeerde Rietkerk natuurlijk
ook op bezoek in Hoonhorst: HEt Duurzaam Dorp van Overijssel. Een aantal onderwerpen kwamen letterlijk & figuurlijk op zijn pad. Zoals het molenterrein, met het molenhuis, dat duurzaam gerestaureerd wordt, de molen die weer gaat draaien en de plannen die er ontwikkeld worden voor een gemeenschappelijke energievoorziening voor het terrein. Kansen en knelpunten kwamen ruim aan bod. Op het sportpark zijn de werkzaamheden aan het multisportenveld en skatebaan begonnen. Beide zullen verlicht worden met Ledverlichting, die van energie wordt voorzien door zonnepanelen. Uniek in Nederland. Groen, gezond & gemeenschappelijk.

Tijdens de (biologische) lunch eerst de Hoonhorster film, en vervolgens een toekomstgericht gesprek over de rol van Hoonhorst, gemeente & provincie in het traject Duurzame dorpen. Kort maar krachtig en allen enthousiast. Kortom een mooi bezoek van de gedeputeerde Rietkerk, informatief en met een resultaatgerichte blik op de duurzame toekomst van Hoonhorst.