Hoonhorst zegt DAG: afval is van waarde

De wereld verandert. Als het gaat om afval was lang het credo: opgeruimd staat netjes. Maar heden ten dage blijkt afval steeds meer een waardevol product te zijn. Over een aantal jaar bestaat afval niet meer, we zamelen alleen nog maar waardevolle grondstoffen in. Ongeveer 60% van wat we nu nog in de grijze container gooien is her te gebruiken: dat afval is van waarde.
Vandaar het pilotproject DAG: Duurzaam van Afval naar Grondstof. Gestreefd wordt naar een zo minimaal mogelijke hoeveelheid restafval en een zo optimaal mogelijke gescheiden inzameling en hergebruik van alle andere afvalstromen.

Bij de één meer dan bij de ander, maar deze scheiding verandert ons leven: extra container, nu en dan op pad met restafval naar de ondergrondse container, weer GFT aan de straat in plaats van op het eigen erf in het buitengebied, etcetera. Maar niet alleen de wijze van inzamelen van afval verandert, maar ook de waardering voor hetgeen we met zijn allen aan de straat zetten. Het uitgangspunt is: duurzamer, maar niet duurder.

In het kader van Hoonhorst zegt DAG sparen we allemaal door te scheiden: voor de eigen portemonnee, voor het milieu, maar ook voor Hoonhorst als geheel. De besparing die deze manier van afvalinzameling tijdens de proef ”Hoonhorst zegt Dag“ in 2012 oplevert, is bestemd voor het dorp. Dat is mooi meegenomen: hoe meer we scheiden, hoe groter het bedrag wordt om aan een gemeenschappelijk ‘cadeau’ voor onze gemeenschap te besteden. Plaatselijk Belang zal namens het dorp, de ideeën waarvoor dit spaargeld gebruikt kan worden, coördineren en een keus maken voor de bestemming van het bedrag.

Concreet houdt DAG in dat vanaf 1 januari 2012 de afvalinzameling in Hoonhorst als volgt plaatsvindt:

• Vierwekelijkse inzameling van droge en herbruikbare materialen via een aparte container. In deze container mogen plastic verpakkingen, drankenkartons, kapot textiel, hard en zacht plastic, blik en andere huishoudelijke metalen, kleine elektronische apparaten en huishoudelijke houten producten.

• Tweewekelijkse gft-inzameling binnen de bebouwde kom én in het buitengebied via containers voor nul tarief. De kosten voor het legen van de gft containers komen gedurende proef niet voor rekening van de inwoners van Hoonhorst.

• Vierwekelijkse papierinzameling via een aparte container voor alle huishoudens. De opbrengst blijft ten goede komen aan de lokale organisaties.

• Restafvalinzameling in de bebouwde kom via ondergrondse verzamelcontainers. Buiten de bebouwde kom vindt de inzameling nog steeds plaats via de grijze containers. Voor de ledigingen van het restafval betaald u per aanbieding. Het tarief is voor de gehele gemeente Dalfsen gelijk.

Duurzaam Hoonhorst, Plaatselijk Belang en de Gemeente Dalfsen trekken samen met de Rova op in het project “Hoonhorst zegt DAG”. DAG staat voor Duurzaam van Afval naar Grondstof.