zaterdag 18 december 2010

Aan het strand op kerstmarkt Nieuwleusen

Petje op, en petje af: velen deden hun best de vragen goed te beantwoorden (of was het gokken) die Duurzaam Hoonhorst aan de bezoekers van de kerstmarkt in Nieuwleusen stelde. Hoeveel huishoudens kunnen een jaar vooruit met de energie van de Hoonhorster Paasbult? Of hoeveel koeien heb je nodig om het dorp Hoonhorst van energie te voorzien? Maar ook vragen voor thuis: hoeveel energie bespaar je als je de thermostaat 1 graadje lager zet?
In winterse omstandigehden werden veel mensen wijzer gemaakt en aan het denken gezet. Na gedane arbeid was het goed toeven aan het strand met een heerlijke cocktail. Met dank aan de Provincie.

vrijdag 17 december 2010

De sleutel naar het Informatiecentrum Duurzaam Hoonhorst

 Het huurcontract is getekend, de sleutels zijn overgedragen: het informatiecentrum van Duurzaam Hoonhorst kan de deuren openen. Bureau, stoelen, tafel, kasten (alles duurzaam tweedehands) zijn gemonteerd en geinstalleerd. Elke vrijdag kunt u overdag bij het centrum terecht met vragen over de activiteiten & projectenvan Duurzaam Hoonhorst, voorlichting over energiebesparing en andere duurzame zaken. U bent welkom.

Zonnepanelen informatiecentrum Duurzaam Hoonhorst geïnstalleerd

 Het informatiecentrum van Duurzaam Hoonhorst voorziet in haar eigen energie, natuurlijk. De zonnepanelen zijn vandaag geplaatst op het dak van zaal Kappers in Hoonhorst. De lampjes van de omvormer knipperen: zelfs in besneeuwd en bewolkt Hoonhorst wordt al voldoende energie geleverd voor de led-kerstverlichting. Dat belooft nog wat....

maandag 13 december 2010

Hoonhorsters duurzaam in de prijzen

Duurzaamheid staat ook bij de gemeente Dalfsen, waar Hoonhorst onder valt, hoog op de agenda. De gemeente streeft ernaar om in 2025 volledig CO2-neutraal te worden. Goede initiatieven van duurzame koplopers worden door de gemeente Dalfsen beloond en in het zonnetje gezet met een duurzaamheidsprijs. In 2009 viel de eer in de categorie bedrijven toe aan het Hoonhorster bedrijf Van Lenthe met hun groen-composteringsactiviteiten.

En vandaag, anno 2010, werd de Hoonhorster duurzame prijzenkast verder gevuld: de basischoolkinderen wonnen met al hun activiteiten en intiatieven op de Dag van de Duurzaamheid (11 november) de gemeentelijke Duurzaamheidsprijs voor de jeugd. Een officiele uitreiking door Wethouder Agricola, en een mooie geldprijs maakten het feest compleet.
En ook de Duurzaamheidsprijs voor particulieren belandde op Hoonhorster bodem: de familie Wijermars bouwde een duurzaam huis (en woont inmiddels comfortabel) op de Koele.
Een echt Duurzaam Dorp, dat is Hoonhorst!

zondag 12 december 2010

Duurzaam op de Kerstmarkt in Hoonhorst


Het informatiecentrum van Duurzaam Hoonhorst opende vandaag voor het eerst (provisorisch) haar deur. Binnen was het fris, maar werden de laatste Hoonhorsters die nog een gloeilamp voor een LED-lamp wilden ruilen of een gratis energieadvies voor de eigen woning wilden warm onthaald.
Buiten de eerste tekenen van de Groene Strijd die in 2011 in Hoonhorst en buitengebied zal losbarsten. De grootste prijs is voor het meest besparende huishouden. Maar, gemeenschappelijk tenslotte, ook een mooie straatprijs in het verschiet.
En ho, ho, ho....een ritje met de kerstman en zijn duurzaam op biogas rijdende trekker bleek erg populair.

woensdag 8 december 2010

Hoonhorst presenteert zich voor Bio Energie cluster Oost Nederland

Woensdag 8 december was Duurzaam Hoonhorst uitgenodigd om met name het Hoonhorster verwarmingsmodel voor te leggen aan een panel deskundigen die verenigt zijn in het Bio Energie cluster Oost Nederland. Deelnemende bedrijven zijn onder andere Stimuland, RWE, HoSt, Enexis en Cogas. Evert Jan Hof en Timo Veen vertegenwoordigden Duurzaam Hoonhorst en gaven gezamenlijk de presentatie. Vooral de combinatie van lokaal aanwezige brandstoffen (mest en snoeihout) spraken aan. Locaal gebruiken wat locaal voorhanden is. Leuke bijeenkomst met goede discussies. In onze ogen zijn we op de goede weg met onze plannen. Inmiddels heeft Enexis contact met ons opgenomen en aangegeven dat ze ons willen ondersteunen in een voorstudie rond mestvergisting en het produceren en mogelijk zelf invoeden van biogas op het aardgasnet.

vrijdag 3 december 2010

Mest, het bruine goud

Vandaag is een delegatie (10 personen) vanuit Hoonhorst op bezoek geweest op de proefboerderij “de Marke” te Hengelo. Zwier van der Vegte heeft ons daar ontvangen en heeft een uitgebreide toelichting gegeven op de manier waarop zij inmiddels met mest omgaan. De mest wordt vanuit de gierkelder naar de vergister getransporteerd. De mest wordt hier verwarmd en geroerd. Hierdoor ontstaat bio-gas wat afgevangen wordt. Een deel van het bio-gas wordt gebruikt om een warmtekrachtkoppeling te laten draaien. Hiermee wordt stroom opgewekt, wat aan het elektriciteitsnet geleverd wordt. De restwarmte van de WKK wordt gebruikt om de mest te verwarmen. Een ander deel van het bio-gas wordt gewassen, gecomprimeerd en vervolgens aan het aardgasnet geleverd. Ditzelfde gas gebruiken ze ook om een tractor op te laten rijden. Deze tractor zal 12-12-2010 in Hoonhorst op de kerstmarkt rijden. Geïnteresseerden kunnen een rondritje op een mestgedreven tractor maken. Het overgebleven digistaat uit de vergister wordt gescheiden in een dikke fractie (hoog fosfaatgehalte als meststof voor maisteelt) en een dunne fractie (hoog stikstofgehalte geschikt voor grasland). Ze kunnen hiermee bemesten zonder gebruik te maken van kunstmest. Volgens Zwier van der Vegte hebben we in Nederland dan ook geen mestprobleem, maar een kunstmestprobleem. Al met al een leerzame dag voor de werkgroep “mest, het bruine goud”.

zondag 28 november 2010

Duurzame aankomst Sint in Hoonhorst


Hoe kon het ook anders: natuurlijk koos de Sint voor duurzaam vervoer voor zijn komst naar Hoonhorst. De fietspiet trapte zich een slag in het rond in de fietstaxi. En de rest van de Pieten reden zo goed en kwaad als het ging mee op electrische scooters.
Probleempje was nog even de hoogte van het dak van de fietstaxi, maar gelukkig had Hoonhorst ook nog een passend petje voor onderweg. De hoofdpiet stond bij aankomst al met de (hoge) mijter klaar....
Er volgde een officiële ontvangst door de burgemeester en een gezellige middag in zaal Kappers met heel veel enthousiaste kinderen. En vrijdag komt hij nog een keer naar Hoonhorst verklapte de Sint. Dan brengt hij de scholen een bezoek.

vrijdag 26 november 2010

Symposium Vitale Dorpen in Overijssel

"Vaak be'j te bange"
sprak Hoonhorst op het symposium Vitale dorpen in het Provinciehuis. Lees er meer over in het achtegrondartikel van de Stentor. Klik hier voor de link.

dinsdag 23 november 2010

Duurzaam Hoonhorst geeft presentatie VKK Gelderland

Op 23 november heeft Timo Veen namens Duurzaam Hoonhorst in Zelhem een presentatie gegeven over de het ontstaan van de initiatieven, de plannen en de stand van zaken rond Duurzaam Hoonhorst. Vanuit de Vereniging Kleine Kernen (VKK) Gelderland waren bestuurders al eerder op het spoor van Hoonhorst gekomen. Tijdens de presentatie rond de EPA keuringen in Hoonhorst (21 oktober) was ook iemand van VKK Gelderland aanwezig. Gegrepen door ons verhaal werden we uitgenodigd om daar aan ruim 100 belangstellenden (allemaal bestuurders van Plaatselijke Belangen en Dorpsraden met orde grootte van Hoonhorst) ons verhaal te vertellen. En over de bijzondere prijsvraag van de provincie Overijssel rond Duurzaam Dorp. Vooral de breedte van de projecten, van zorg tot internetwinkel en van materieel-o-theek tot houtgestookte CV-installaties sprak de mensen aan. Enthousiasme en nuchterheid, denk breed en handel concreet.

Andere sprekers waren er uit Almen die samen met andere dorpen een locaal energiebedrijf gaan oprichten in Lochem en het dorp Vragender. Zeker met dit laatste dorp zullen we nog contact gaan leggen, ook zij hebben een zeer interessante mix aan projecten.

vrijdag 12 november 2010

Kinderen tekenen het jaar 2050 op!

Gedeputeerde van de provincie Overijssel, Theo Rietkerk, heeft gisteren een bezoek gebracht aan de st. Cyriacusschool om te aanschouwen hoe de Hoonhorster jeugd zich aan het voorbereiden is op een groene toekomst. Kinderen van zowel de st. Cyriacusschool als de Baron van Dedemschool hebben de maand november gekozen om de veel aandacht aan duurzaamheid te besteden. Zo hebben alle kinderen van de groepen 5 t/m 8 het beeld van 2050 opgetekend. En hun Hoonhorst van 2050 ziet er heel anders uit dan nu. De vliegende elektrische voertuigen en zonnepanelen bepalen dan het straatbeeld. Ook de grappige toneelstukjes rondom het gescheiden inzamelen van afval maakten duidelijk indruk op de heer Rietkerk. De gemeente Dalfsen in de persoon van Klaas Agricola heeft een toelichting gegeven op de plannen van de gemeente op het gebied van zonnecentrales in agrarisch gebied. De plannen van stichting Duurzaam Hoonhorst 2050 waren inmiddels bekent bij Theo Rietkerk. De stichting heeft aan de provincie een beeld geschetst van de huidige stand van zaken. We waren ontzettend trots en blij om hier bekent te kunnen maken dat Hoonhorst opnieuw in de prijzen gevallen is. Hoonhorst is door 30 investeerders op het gebied van Duurzaamheid uitgeroepen tot meest aansprekend project van de provincie Overijssel. Na het bezoek aan de LED verlichting en zonnepanelen op het sportpark is het bezoek afgesloten met het uitspreken van een nieuwe Hoonhorster wijsheid “Overheid met dorpsvlijt bouwt duurzame (t)huizen als kastelen”

Gedeputeerde Theo Rietkerk bezoekt ons duurzame dorp Hoonhorst

In de St. Cyriacusschool werd Theo Rietkerk, gedeputeerde van de provincie Overijssel en Klaas Agricola, wethouder van de gemeente Dalfsen welkom geheten door Evert Jan Hof, dagvoorzitter van de stichting Duurzaam Hoonhorst. Zij werden door Evert Jan kort en bondig bijgepraat over de stand van zaken van de verschillende projecten van Duurzaam Hoonhorst. De vaart zit er goed in!

Daarna waren de kinderen aan de beurt. Zij hadden voor de dag van de Duurzaamheid een scala aan fantastische tekeningen, mooie sketches en voordrachten gemaakt. Allemaal met als thema: Hoe ziet Hoonhorst, het duurzaamste dorp van Overijssel, er in 2050 uit. En dat alles onder deskundige leiding van de directeur Ruben van de Woude.
Wethouder Klaas Agricola hield een toespraakje en overhandigde Theo Rietkerk daarna de Millenniumkrant van de gemeente Dalfsen.
Er volgde een dankwoordje van Theo Rietkerk waarin hij aangaf dat hij trots is op duurzaam Hoonhorst. Er gaat een aanstekelijke werking uit van de energie die Hoonhorst er in legt. Daarom wordt er in februari 2011 voor nieuwe dorpen en wijken gelegenheid gegeven om ook een duurzaam dorp te worden.

Het gezelschap ging vergezeld van een aantal kinderen naar de nieuwe skate baan en multiveld.
Evert Jan Hof gaf ter plekke deskundige uitleg. Heel bijzonder is de ledverlichting boven het multiveld op zonne energie. Het 1e project in Nederland die zo functioneert.
Veel dank werd uitgesproken voor de geweldige samenwerking tussen de Provincie Overijssel, de gemeente Dalfsen en de stichting Duurzaam Hoonhorst enerzijds en alle inwoners van Hoonhorst anderzijds.

Het was een leerzame en fijne middag in het teken van duurzaamheid: Groen – Gezond – Gemeenschappelijk – Gezellig.

donderdag 11 november 2010

Hoonhorst meest aansprekend project in de provincie Overijssel

Op 11 november, de dag van de duurzaamheid, waren 30 investeerders in
duurzaamheid door Theo Rietkerk (gedeputeerde van de provincie Overijsel) uitgenodigd in het Ecodrome in Zwolle. Duurzaam Hoonhorst was hier ook voor uitgenodigd en al enig burgerinitiatief aanwezig. Andere deelnemers waren bijvoorbeeld enkele gemeenten (waaronder de gemeente Dalfsen in de persoon van wethouder Klaas Agricola), bedrijven (bijvoorbeeld Twence/AkzoNobel) en netbeheerders Enexis en Cogas. Ieder project werd in kleiner verband gepresenteerd en kon genomineerd worden voor bijvoorbeeld het grootste project, het meest aansprekende of het meest innovatieve project. Na de nominatie in kleiner verband voor het meest aansprekende en het meest innovatieve project won Hoonhorst de titel "meest aansprekende project" in de eindronde. Een mooie titel met ook een zeer leuke prijs, namelijk een zonnepanelen installatie.

Duurzaam Hoonhorst heeft besloten om deze installatie aan de school in Hoonhorst te schenken en zal voor eigen rekening voor de school in Emmen ook een dergelijke installatie aanschaffen.

woensdag 10 november 2010

Studenten Deltion afdeling bouwkunde bezoeken “Duurzaam Hoonhorst”.

Op initiatief van de gemeente Dalfsen hebben op 10 november twee groepen bouwkunde studenten van het Deltion College een bezoek gebracht aan Duurzaam Hoonhorst. Duurzaam Hoonhorst (Evert Jan) heeft een presentatie over duurzame energie in zijn algemeenheid gegeven. Hans Wijermars heeft de studenten rondgeleid in zijn “passief en energiezuinig huis”. Harm Maat (Van Lenthe Groenrecycling) heeft de studenten uitleg en een rondleiding gegeven m.b.t. bouwplannen voor de warmte terugwinning installatie onder de nieuw te realiseren groencomposteerinstallatie. Op 17 November zullen opnieuw twee groepen studenten op bezoek komen voor het zelfde programma.

maandag 25 oktober 2010

Vergadering zorg en senioren huisvesting

Op maandag 25 oktober kwamen om 9.00 uur een aantal instanties bij elkaar om te vergaderen over het volgende punt:
Hoonhorst wil de zorg weer terug in het dorp organiseren.
Op maat, dicht bij de bewoners en natuurlijk duurzaam!
Zorg op maat niet alleen voor ouderen, maar ook de basiszorg voor alle leeftijden en voor dorpsgenoten met een lichamelijk of geestelijke handicap.

Er wordt gedacht aan:
  • wijkgericht denken en een goede huisvesting met een mix van oud en jong om het goede synergie effect te bereiken.
  • basiszorg weer georganiseerd vanuit het dorp met betaalde krachten, maar ook met vrijwillers.
  • Vanuit deze basis mogelijk een woonvorm ontwikkelen, die de senioren in Hoonhorst kan laten blijven wonen.

Partners die aan tafels zitten: Gemeente Dalfsen, De Vechthorst, Rosengaerde, Kerkbestuur Hoonhorst, Carinova, Plaatselijk Belang Hoonhorst, Stiching Duurzaam Hoonhorst.

Wie ontbreken er nog? Het was een vruchtbare discussie en er is veel werk te doen voor alle partijen. Wordt vervolgd.

donderdag 21 oktober 2010

Hoonhorsters huis uit voor energiekeuring woning

Voor informatie over de energiekeuring van hun woning trokken veel Hoonhorsters de huisdeur achter zich dicht om in zaal Kappers daarover goed geinformeerd te worden. De stapel aanmeldingen groeit met enorm tempo tot grote hoogte. De energiekeuring is gratis en verplicht tot niets. Enkele Hoonhorsters hebben de adviseur de afgelopen week al over de vloer gehad. Ze zijn enthousiast, want het bezoek bracht gelijk al kleine tips die onmiddelijk uitgevoerd kunnen worden en dus onmiddelijk resultaat opleveren zonder grote investeringen. Het complete advies volgt over enkele weken.

De adviseur komt persoonlijk bij u langs om vast te stellen hoe energiezuinig uw woning is en geeft in een maatwerkadvies aan wat u kunt doen om de woning energiezuiniger te maken. U kunt zelf uw wensen betreffende energiebesparende maatregelen aangeven. Om de maatregelen te bekostigen zijn er aantrekkelijke financieringsmogelijkheden. Een goed geïsoleerde woning is niet alleen goed voor de portemonnee, maar verbetert ook het wooncomfort en zorgt voor een gezond binnenklimaat.

Niet in de gelegenheid geweest om er bij te zijn en ook benieuwd hoe energiezuinig uw woning is? En wat u kunt doen om deze energiezuiniger te maken? U wilt gratis uw woning laten onderzoeken door een gecertificeerde adviseur?

Meer informatie over de energiekeuringen is te vinden op www.duurzaamthuisdalfsen.nl

zondag 10 oktober 2010

Opening skatebaan & multisportenveld

Een aantal Hoonhorster kinderen met initiatief & 2 jaar tomeloze inzet, betrokkenheid, medewerking & begrip van heel, heel veel Hoonhorsters, Hoonhorster verenigingen, organisaties, gemeente Dalfsen en vele anderen heeft een klinkend resultaat: een prachtige skatebaan met multisportenveld in Hoonhorst.

De energie opgewekt door zonnepanelen voor de LED-verlichting bij het sportveld valt in het niet bij de energie van Hoonhorsters: topdorp!

Klik op het plaatje voor een sfeerimpresse van een groen, gezond, maar vooral gemeenschappelijk & gezellig 10-10-10 in HET duurzaam dorp van Overijsel: Hoonhorst.

woensdag 6 oktober 2010

10-10-10: Neem je schermerlamp mee & laat thuis een ander licht schijnen.


Kom samen met je lamp naar de energieke informatiemarkt op 10-10-10 en wij verwisselen de gloeilamp voor een sfeervolle LED-lamp. Op de informatiemarkt op 10-10-10 is er voor iedere Hoonhorster die zijn lamp meeneemt gratis een LED-lamp beschikbaar. LED-verlichting is groen, gezond voor de portemonnee en gezellig. Test het nu zelf thuis.

Een gevarieerd aantal bedrijven presenteren zich met duurzame diensten en producten. Ook is de Gemeente aanwezig met informatie over Duurzaam (T)huis. Altijd al eens een elektrisch proefritje willen maken? De elektrische scooters, figuranten uit de film Hoonhorst in 2025, staan klaar. Energie besparen afzien? Welnee, kom langs en zie hoe makkelijk het kan zijn. LED ongezellig? Steek je licht op in onze huiskamer. Natuurlijk is ook Duurzaam Hoonhorst 2050 present. En nog veel meer duurzaam groen, gezond, gemeenschappelijk & gezellig!

Bezoek op 10-10-10 vanaf 13.30 uur tot 17.00 uur de informatiemarkt in de zaal bij Kappers.

zondag 3 oktober 2010

10-10-10 Opening Skatebaan & Multisportenveld met LED-verlichting en zonnepanelen


De eerste euro’s van de 1,5 miljoen zijn besteed aan de aanleg van LED-verlichting bij de skatebaan met het multisportenveld op de Potkamp. Hoonhorst steekt ook in de project gemeenschappelijk de handen uit de mouwen. Vele Hoonhorster handen en hoofden klaren de klus.
LED-verlichting is zeer energiezuinig en bijzonder voor een sportveld, maar in Hoonhorst wordt de energie voor deze verlichting ook nog eens opgewekt door zonnepanelen. Dat is een primeur in Nederland. Op de overcapaciteit van de opgewekte elektriciteit zal een aantal lampen van de trainingsvelden branden. Duurzaam Hoonhorst: groen voor het milieu, gezond voor de portemonnee en gemeenschappelijk hebben we er profijt van.

Op zondag 10-10-10 is de feestelijke opening met energieke activiteiten op de Potkamp vanaf 12.15 uur

vrijdag 24 september 2010

Stichting Duurzaam Hoonhorst 2050


is een feit! Vandaag is Duurzaam Hoonhorst 2050 behalve een duurzaam initiatief ook een mooie stichting. Duurzaam opgeslagen in de kasten van de notaris. Vijf handtekeningen van de Hoonhorsters, 1 van de notaris en een gebakje er bij: officieel & feestelijk.
Het doel van de stichting: het initiëren en uitvoeren van activiteiten en projecten die bijdrage tot een ecologisch, economisch en sociaal duurzame gemeenschap van Hoonhorst; en het verrichten van alle handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin van het woord verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
Klinkt chique, wordt gewoon gedaan door Timo Veen, Evert Jan Hof, Antje Kingma, Marinus Zwerink en Jannet Kroes en alle andere Hoonhorsters in de ruimste zin van het woord en iedereen die daartoe bevorderlijk kan zijn.

zaterdag 18 september 2010

Warme belangstelling


Op zaterdag 18 september bracht een delegatie van het CDA en van CDU van de partnergemeente uit Horstel een bezoek aan Hoonhorst. Groot was de interesse voor de uitleg en rondleiding door Herman en Roeland bij het composteerbedrijf van Lenthe Groenrecycling. Van Lenthe is uitgeroepen tot meest duurzame onderneming van Dalfsen. Ook Duurzaam Hoonhorst was aanwezig om toelichting te geven op de duurzame Hoonhoster plannen in zijn algemeenheid en op het Hoonhorster (dorps)verwarmingsmodel in het bijzonder. Direct naast de warme composthoop kon iedereen zich er goed beeld van vormen. Al met al leerzaam en goed voor de contacten met de fractie.

donderdag 9 september 2010

Duurzaam Hoonhorst inleider bij conferentie Rova


Op donderdag 9 september organiseerde afvalverwerkingsbedrijf Rova in de Nieuwe Buitensocieteit in Zwolle een conferentie met de naam “bouwen aan een duurzame en afvalloze samenleving”. Duurzaam Hoonhorst was een van de inleiders op deze conferentie.

Ongeveer 120 gemeenteraadsleden, wethouders en ambtenaren van de 20 Rova gemeenten waren aanwezig. Na de pauze waren er drie sessies georganiseerd, onder andere over duurzame locale energievoorziening in gemeentelijke omgeving. Timo Veen verzorgde een inleiding over de plannen van Duurzaam Hoonhorst 2050 om te komen tot een Hoonhorster verwarmingssysteem, gebaseerd op bio-massa (houtsnippers) en bio-gas (opgewekt uit koeienmest).

Speciale aandacht is geschonken aan de spanningsdriehoek tussen aan de ene kant een burgerinitiatief en aan de andere kant de rollen van de overheid en bedrijven. Deze beiden kijken in eerste instantie met een sceptisch naar burgerinitiatieven en weten hier soms geen raad mee omdat het niet past in de planningscyclus van de overheid of bedrijfsleven. Een leuke discussie volgde. Vervolgens werd gekeken in hoeverre burgerinitiatieven in zijn geheel als vrijwilligerswerk kan worden gezien of toch ook deels als professioneel werk.

Conclusie van de sessie waar Hoonhorst in participeerde was dat bio-massa de toekomst heeft (verreweg het effectiefst) en dat het doorzettingsvermogen van burgerinitiatieven van belang zijn om tot slagen van projecten te komen, alleen ook dat het de burger gemakkelijker gemaakt mag worden.

donderdag 2 september 2010

Duurzaam Hoonhorst bij LED toer EindhovenDonderdagavond 2 september is op een sportpark in Eindhoven een vernieuwde sportverlichtingsinstallatie officieel geopende door Hans van Breukelen. Het speciale aan de sportverlichting is dat hier geen traditionele gasontladingslampen zijn toegepast, maar LED lampen. Eindhoven heeft de primeur op dit vlak in Europa. Het sportpark bestaat uit een voetbalveld, een trainingsveld en 10 tennisbanen. Duurzaam Hoonhorst was erbij!

Vincent Nijhout en Timo Veen waren speciaal naar Eindhoven gereisd om deze verlichting te bekijken met het oog op de te plaatsen verlichting bij het nieuwe multiveld in Hoonhorst. Ze waren onder de indruk. Prima lichtkwaliteit (300 lux voor de liefhebber op de tennisbanen), je kunt redelijk tegen te licht in kijken zonder verblind te raken, nagenoeg geen “strooilicht”, dus erg effectief op de baan en daarbuiten zie je nauwelijks dat er lampen staan te schijnen en helemaal te regelen. Met een simpel besturingskastje kunnen de lampen worden geregeld in lichtsterkte en kunnen makkelijk aan en uit worden geschakeld, zonder de vervelende wachttijd die al snel 15 minuten bedraagt bij gasontladingslampen.

Al met al een zeer nuttig bezoek.

donderdag 19 augustus 2010

Seniorenhus Hoonhorst

Een van de projecten van Duurzaam Hoonhorst 2050 is het Seniorenhus. Wij zijn van start gegaan met de voorbereidingen voor duurzame zorg. Woensdag 18 augustus heeft de nieuwe commissie een zeer inspirerend gesprek gehad met waarnemend burgemeester Urlings van Dalfsen. Voorts zal de commissie gesprekken voeren met de woningstichting Vechthorst en met Rozengaerde. Dit project is nu ook gestart. De commissie bestaat uit de volgende personen: Marinus Zwerink, Veronie Disselhorst en Pauline Reemeijer.

woensdag 18 augustus 2010

De provincie op bezoek in Hoonhorst


Op zijn duurzame rondtocht door de provincie kwam de Gedeputeerde Rietkerk natuurlijk
ook op bezoek in Hoonhorst: HEt Duurzaam Dorp van Overijssel. Een aantal onderwerpen kwamen letterlijk & figuurlijk op zijn pad. Zoals het molenterrein, met het molenhuis, dat duurzaam gerestaureerd wordt, de molen die weer gaat draaien en de plannen die er ontwikkeld worden voor een gemeenschappelijke energievoorziening voor het terrein. Kansen en knelpunten kwamen ruim aan bod. Op het sportpark zijn de werkzaamheden aan het multisportenveld en skatebaan begonnen. Beide zullen verlicht worden met Ledverlichting, die van energie wordt voorzien door zonnepanelen. Uniek in Nederland. Groen, gezond & gemeenschappelijk.

Tijdens de (biologische) lunch eerst de Hoonhorster film, en vervolgens een toekomstgericht gesprek over de rol van Hoonhorst, gemeente & provincie in het traject Duurzame dorpen. Kort maar krachtig en allen enthousiast. Kortom een mooi bezoek van de gedeputeerde Rietkerk, informatief en met een resultaatgerichte blik op de duurzame toekomst van Hoonhorst.

donderdag 8 juli 2010

Mooi in het nieuws

De eerste interviews begonnen al direct na de verkiezing in Zwolle, direct daarna reed de dorpsomroeper luid roepend op de fiets door de Koelmanstraat terwijl hij het nieuws van HET Duurzaam Dorp Hoonhorst verkondigde. En zo gaat het de dagen na 30 juni gestaag voort. Interview hier en interview daar, met landelijke, met regionale dagbladen, RTV Oost, enz. enz.

En iedere keer weer de fotograaf die een mooi plaatje wil maken van HET Duurzame Dorp. Maar groen, gezond & gemeenschappelijk blijken moeilijk in een beeld te vatten, hoewel de film "Hoonhorst in 2025" anders doet vermoeden.

Uiteindelijk belanden ze dan bij de dampende composthoop die het dorp van warmte zal gaan voorzien. De eenvoud van het concept om warmte die bij compostering vrijkomt te gebruiken voor verwarming van gebouwen, de eenvoud van het proces (alleen bacterieen en schimmels die van nature al hun werk doen, wat lucht en wat water) en het schitterende beeld als de composthoop wordt omgezet om het proces te sturen & versnellen: mooi & nieuws!

woensdag 30 juni 2010

Hoonhorst HET Duurzaam Dorp van Overijssel!!!

Hoonhorst is verkozen tot HET duurzaam Dorp van Overijssel!
En ook nog eens genoeg stemmen voor de publieksprijs!
1,5 miljoen en veel lovende woorden voor de integrale duurzame aanpak namens de vakjury en met stip op 1 qua stemmen voor de publieksprijs. Het bijbehorende bedrag van die prijs is in overleg beschikbaar gesteld aan de nr. 2: Heeten.

Duurzaam Hoonhorst: Groen, Gezond, Gemeenschappelijk!

Klik hier voor de link naar het Duurzaam Dorp op de site van de Provincie.

dinsdag 29 juni 2010

Duurzaam Gezellig


Het water voor de gietertjes van de kinderen om de sproei-installatie te vullen werd opgepomp door mens/kindkracht: gewoon met de fiets; de fietsenstalling nam meer ruimte in dan de parkeerplaats; duurzaam kijken & stemmen op de jaarmarkt waar ook veel mooie waar in de zoveelste hand overging; de DJ sprak over duurzaam; duurzaam was leidraad voor de overweging van de oecomenische dienst en nog zoveel vaker was ons Sproeifeest ook een duurzaam feest! En gedurende al die dagen feest in Hoonhorst werd het afval gescheiden ingezameld. De zakken en bakken liggen apart klaar om gerecycled te worden. Groen, Gezond, Gemeenschappelijk en Gezellig!

zaterdag 26 juni 2010

Duurzaam op de markt

De zon scheen volop op de PV-panelen van het scherm waarop de film "Hoonhorst in 2025" werd vertoond op de jaarmarkt tijdens de Sproefeesten in Hoonhorst. Energie genoeg voor een voordurende reeks vertoningen voor de vele belangstellenden. En natuurlijk tussendoor de uitzending van TV Oost's Zomertijd met daarin het project Duurzaam Dorp en het interview in Hoonhorst. Live stemmen was mogelijk (toen de site van de provincie uiteindelijk weer in de lucht was) en de enkeling die nog niet gestemd had nam graag de gelegenheid te baat om dat ter plekke te regelen.
De DVD's en met name het streekverhaal zijn in menig huiskamer beland en de discussies en bijdragen waren levendig. Duurzaam Hoonhorst leeft!

woensdag 23 juni 2010

Award voor studenten met Hoonhorst-project


De studenten van de Saxion Hogeschool hebben met hun project "Duurzaam Hoonhorst: Big Business' de award toegekend gekregen door de vakjury van de Hogeschool. Oftewel Jamila Blokzijl, Lukas Zegwaart en Joyce Doornekamp van de studierichting Concept & Product Development hebben met hun project voor Duurzaam Hoonhorst een topprestatie geleverd. Dat vonden we in Hoonhorst al en is nu door de 'echte' vakmensen bevestigd.
'Duurzaam Hoonhorst: Big Business' is een concept dat er voor zorgt dat de leefgemeenschap Hoonhorst in de toekomst op meerdere gebieden nog duurzamer te werk gaat, zodanig dat het een voorbeeldgemeenschap wordt met de sociale, ecologische economische aspecten in acht genomen. Het eindproduct met meerdere ideëen (bijv. de lokale afhaalbar met voedsel van Hoonhorsterbodem, groen gemeenschappelijk electrisch rijden, het gebruikte internetgeheugen bij social media omzetten in energie, flexibele -naar omstandigheden aan te passen- woningen en nog veel meer) is uitgewerkt en in een tijdsplan neergezet. De conceptbeschrijving geeft een realistisch idee over hoe een kleine gemeenschap begint met een groot verschil te maken voor de rest van de regio. En -zoals de studenten schrijven- wie weet kan Hoonhorst zelfs op nationaal en internationbaal niveau een goed voorbeeld geven.
De prijs bestond uit een prachtige oorkonde van de Saxion en namens Duurzaam Hoonhorst is hen de sjerp die hoort bij de eretitel Held van Hoonhorst omgehangen.

woensdag 16 juni 2010

Ook BenW gemeente Dalfsen enthousiast.

In de agenda van de collegevergadering op dinsdagochtend 15-6-2010 was er 20 minuten tijd opgenomen voor Duurzaam Hoonhorst 2050 om haar plannen aan het college te presenteren. Na een korte inleiding van Evert Jan Hof (Voorzitter van Plaatselijk Belang Hoonhorst e.o.) is de film “Duurzaam Hoonhorst 2025” vertoond. Vervolgens heeft Timo Veen (Voorzitter initiatiefgroep Duurzaam Hoonhorst 2050) in vogelvlucht de plannen uitgelegd. De reacties waren overwegend positief en doordrenkt met opbouwende kritiek. Het college ondersteunt de initiatieven en wil waar mogelijk meedenken en helpen. Alle leden van het college hebben een promotiepakket bestaande uit het Bidbook, de DVD “Duurzaam Hoonhorst 2025”, het streekverhaal “Terug naar Hoonhorst 2025” en een aantal power-point presentaties ontvangen. Na een zeer prettig gesprek van een uur heeft de initiatiefgroep de gemeente bedankt voor de aandacht, de reeds geboden ondersteuning en het beschikbaar stellen van de elektrische voertuigen tijdens de opnamedag.

dinsdag 15 juni 2010

Informeren & discussieren

De informatie-avond van Duurzaam Hoonhorst voor de Hoonhorsters was een groot succes. De opkomst was meer dan goed te noemen. Een zaal vol en een mooie afspiegeling van de Hoonhorsters....
De film "Hoonhorst in 2025" werd voor het eerst op groot scherm getoond (beschikbaar gesteld door de Gemeente Dalfsen). Het applaus erna was enthousiast en gemeend. Timo Veen presenteerde vervolgens vol verwe het onstaan van Duurzaam Hoonhorst 2050, de plannen en ideeen in het kort en vertelde wat over het project DuurzaamDorp van de Provincie, waarbij het -her-stemmen wel voor wat vragen zorgde. Het was veel (het is veel) en de zaal werd er stil van. Maar tijdens het 2de kopje koffie gingen de gesprekken niet over de 2-0 van Oranje maar over de ideeen, wat er al is, en hoe het zou kunnen, en wat nog meer zou kunnen, met welke partijen of mensen samengewerkt zou kunnen worden, of hoe het anders zou kunnen...
Na de 2de vertoning van de film (zo mooi die kun je niet genoeg zien) bleven een 35-tal geinteresseerden achter om in 3 groepen te discussieren over Groen, Gezond & gemeenschappelijke projecten. Mooie discussies, aanvullende ideeen, prachtige discussies...en een lange lijst belangstellenden die willen meepraten/denken/doen.
De handen gaan gezamelijk uit de Hoonhorster mouwen...!!

maandag 14 juni 2010

Stemmen en nog eens stemmen

In de race voor de publieksprijs van het traject Duurzaam Dorp van de Provincie Overijssel wordt heel wat afgestemd. Helaas bleek de eerste opzet ruimte te bieden voor fraude, dus gingen duizenden stemmen de prullenbak in. Een nieuwe methode: nieuwe ronde, nieuwe kansen, zullen we maar zeggen, al schept het wel verwarring onder de sympatisanten.Voor de duidelijkheid: iederen van jong tot oud, mag 1 keer stemmen; of er al eerder via dezelfde computer is gestemd maakt niet uit, en ook een (email)adres kan natuurlijk vaker gebruikt worden.
Helaas dingt de Hoonhorster film "Hoonhorst in 2025" niet mee. Kijk vooral even: klik op de link hiernaast-->. Eee leuke film, geheel voor en door Hoonhorster inwmers en bedrijven, met een serieuze ondertoon. Het schets een ideaalbeeld, waarvan we in Hoonhorst zeker zijn dat het waarheid gaat worden.

woensdag 9 juni 2010

Petje af


voor hoonhorst. Alweer een filmopname, weer op heel korte termijn georganiseerd. Maar iedereen was er, inclusief script, acteurs, decor en petjes. De eigen film mocht niet op de site van de Provincie, dus weer aan de slag. Het begint te wennen. De gekregen vragenlijst is in een Groen, gezond, Gemeenschappelijke en met name Gezellige vorm gegoten: Petje op, Petje af.
Petje af voor allen die een bijdrage hebben en levert en Petje op voor heel Hoonhorst: die pet past ons immers allemaal!

Samen samenwerken

Weer een grote stap voorwaarts naar het kulturhusconcept. De werkgroep met vertegenwoordigers van scholen, Bibliotheek, Sportverengingen, BSo, Jeugdsoos, Molen, parochie, eigenaren van gebouwen enz. heeft een kleine kerngroep aan het werk gezet om grote passen te maken. De neuzen staan enthousiast dezelfde kant op richting van 'wat er is' naar 'wat we willen'. Er is immers grote winst te behalen in samenwerking en slimmer gebruik van de gebouwen die er zijn. En ruimte te bieden voor nieuwe zaken. Daar zijn we allemaal van overtuigd en de inzet is enorm. Veel werk is al verzet, maar nu komt het op praktische zaken aan: wat, waar, met wie, en hoe, en wat kost dat dan. En als het zo niet kan, hoe dan wel. De kerngroep is druk aan de slag. Eind van het jaar is de eerste fase afgerond, en die planning lijkt zeker realistisch. Met ferme pas naar het kulturhusconcept in Hoonhorst

Premiere

De speciale premiere van de Hoonhorster film "Hoonhorst in 2025" voor de acteurs en andere direct betrokkenen was werkelijk een groot succes. De film is ook prachtig (zelfs na 10 keer kijken), de acteurs werden verrast door hun eigen kwaliteiten en de herinneringen aan de fraaie & gezellige opnamedag werden nog eens aangehaald. En de gesprekken gingen over de plannen die verbeeld zijn. Hoe het zou kunnen, wie er bij zou kunnen 'helpen',waar te beginnen of hoe verder te gaan.....
Kortom: Gemeenschappelijk weer actief groen bezig in een gezellige sfeer en met een (wellicht) minder gezond maar zeker verdiend drankje!

Papier


Een uitgebreid interview, even poseren in de zon, en een paar dagen wachten: een mooi artikel in de Stentor van vandaag. Zoals dat gaat is een klein artikel niet het hele verhaal. "Koeien verwarmen huizen" maar dat is maar 1 project van de 17 op de lijst. Groen, gezond & Gemeenschappelijk!

donderdag 3 juni 2010

Publiek

Het koffertje met Bid Book is ingeleverd, en gelijk weer tijd voor andere aktie. Een interview met de Stentor, met een -hopelijk- prachtige foto bij het paard. En de organisatie van de opname van het filmpje dat door de provincie wordt gemaakt. Alle 8(!) dorpen en wijken die meedoen aan het project Duurzaam Dorp komen op de film. Dat komt dan weer op het web en dan kan iedereen stemmen op zijn/haar favoriet. De winnaar ontvangt een publieksprijs in de vorm van extra budget voor de plannen en ideeen.
Hoonhorst heeft al een prachtige film gemaakt (komt u ook naar de premiere op 14 juni om 20.00 uur bij Kappers tijdens de informatie-avond van Duurzaam Hoonhorst 2050?!), maar die voldeed niet aan het beeld dat de Provincie voor ogen heeft.
Er zijn weer een heel hoop Hoonhorsters druk mee, maar Hoonhorst kennende zal dit zeker ook een topfilm worden....

woensdag 2 juni 2010

1 juni 13.16 uur

is het Bid Book van Duurzaam Hoonhorst 2050 in ontvangst genomen door Linda Smink van de Provincie Overijssel! Geen boek maar een koffertje vol ideeen, plannen, projecten, presentaties van Hoonhorst om zich om te vormen tot een geheel duurzame gemeenschap. Vanaf nu, voor altijd......
Leuk die plannen, mooi de projecten, bere-sterk de totale visie op duurzaam met groen, gezond en gemeenschappelijk, enorm de draagkracht in het dorp...maar het allermooist is wel de film "Hoonhorst in 2025" en het streekverhaal "Terug in Hoonhorst" die echt een beeld geven van wat er leeft in Hoonhorst en waar we met heel veel Hoonhorster de schouders onder zetten!