vrijdag 3 december 2010

Mest, het bruine goud

Vandaag is een delegatie (10 personen) vanuit Hoonhorst op bezoek geweest op de proefboerderij “de Marke” te Hengelo. Zwier van der Vegte heeft ons daar ontvangen en heeft een uitgebreide toelichting gegeven op de manier waarop zij inmiddels met mest omgaan. De mest wordt vanuit de gierkelder naar de vergister getransporteerd. De mest wordt hier verwarmd en geroerd. Hierdoor ontstaat bio-gas wat afgevangen wordt. Een deel van het bio-gas wordt gebruikt om een warmtekrachtkoppeling te laten draaien. Hiermee wordt stroom opgewekt, wat aan het elektriciteitsnet geleverd wordt. De restwarmte van de WKK wordt gebruikt om de mest te verwarmen. Een ander deel van het bio-gas wordt gewassen, gecomprimeerd en vervolgens aan het aardgasnet geleverd. Ditzelfde gas gebruiken ze ook om een tractor op te laten rijden. Deze tractor zal 12-12-2010 in Hoonhorst op de kerstmarkt rijden. Geïnteresseerden kunnen een rondritje op een mestgedreven tractor maken. Het overgebleven digistaat uit de vergister wordt gescheiden in een dikke fractie (hoog fosfaatgehalte als meststof voor maisteelt) en een dunne fractie (hoog stikstofgehalte geschikt voor grasland). Ze kunnen hiermee bemesten zonder gebruik te maken van kunstmest. Volgens Zwier van der Vegte hebben we in Nederland dan ook geen mestprobleem, maar een kunstmestprobleem. Al met al een leerzame dag voor de werkgroep “mest, het bruine goud”.