woensdag 8 december 2010

Hoonhorst presenteert zich voor Bio Energie cluster Oost Nederland

Woensdag 8 december was Duurzaam Hoonhorst uitgenodigd om met name het Hoonhorster verwarmingsmodel voor te leggen aan een panel deskundigen die verenigt zijn in het Bio Energie cluster Oost Nederland. Deelnemende bedrijven zijn onder andere Stimuland, RWE, HoSt, Enexis en Cogas. Evert Jan Hof en Timo Veen vertegenwoordigden Duurzaam Hoonhorst en gaven gezamenlijk de presentatie. Vooral de combinatie van lokaal aanwezige brandstoffen (mest en snoeihout) spraken aan. Locaal gebruiken wat locaal voorhanden is. Leuke bijeenkomst met goede discussies. In onze ogen zijn we op de goede weg met onze plannen. Inmiddels heeft Enexis contact met ons opgenomen en aangegeven dat ze ons willen ondersteunen in een voorstudie rond mestvergisting en het produceren en mogelijk zelf invoeden van biogas op het aardgasnet.