woensdag 9 juni 2010

Samen samenwerken

Weer een grote stap voorwaarts naar het kulturhusconcept. De werkgroep met vertegenwoordigers van scholen, Bibliotheek, Sportverengingen, BSo, Jeugdsoos, Molen, parochie, eigenaren van gebouwen enz. heeft een kleine kerngroep aan het werk gezet om grote passen te maken. De neuzen staan enthousiast dezelfde kant op richting van 'wat er is' naar 'wat we willen'. Er is immers grote winst te behalen in samenwerking en slimmer gebruik van de gebouwen die er zijn. En ruimte te bieden voor nieuwe zaken. Daar zijn we allemaal van overtuigd en de inzet is enorm. Veel werk is al verzet, maar nu komt het op praktische zaken aan: wat, waar, met wie, en hoe, en wat kost dat dan. En als het zo niet kan, hoe dan wel. De kerngroep is druk aan de slag. Eind van het jaar is de eerste fase afgerond, en die planning lijkt zeker realistisch. Met ferme pas naar het kulturhusconcept in Hoonhorst