dinsdag 29 juni 2010

Duurzaam Gezellig


Het water voor de gietertjes van de kinderen om de sproei-installatie te vullen werd opgepomp door mens/kindkracht: gewoon met de fiets; de fietsenstalling nam meer ruimte in dan de parkeerplaats; duurzaam kijken & stemmen op de jaarmarkt waar ook veel mooie waar in de zoveelste hand overging; de DJ sprak over duurzaam; duurzaam was leidraad voor de overweging van de oecomenische dienst en nog zoveel vaker was ons Sproeifeest ook een duurzaam feest! En gedurende al die dagen feest in Hoonhorst werd het afval gescheiden ingezameld. De zakken en bakken liggen apart klaar om gerecycled te worden. Groen, Gezond, Gemeenschappelijk en Gezellig!