vrijdag 12 november 2010

Kinderen tekenen het jaar 2050 op!

Gedeputeerde van de provincie Overijssel, Theo Rietkerk, heeft gisteren een bezoek gebracht aan de st. Cyriacusschool om te aanschouwen hoe de Hoonhorster jeugd zich aan het voorbereiden is op een groene toekomst. Kinderen van zowel de st. Cyriacusschool als de Baron van Dedemschool hebben de maand november gekozen om de veel aandacht aan duurzaamheid te besteden. Zo hebben alle kinderen van de groepen 5 t/m 8 het beeld van 2050 opgetekend. En hun Hoonhorst van 2050 ziet er heel anders uit dan nu. De vliegende elektrische voertuigen en zonnepanelen bepalen dan het straatbeeld. Ook de grappige toneelstukjes rondom het gescheiden inzamelen van afval maakten duidelijk indruk op de heer Rietkerk. De gemeente Dalfsen in de persoon van Klaas Agricola heeft een toelichting gegeven op de plannen van de gemeente op het gebied van zonnecentrales in agrarisch gebied. De plannen van stichting Duurzaam Hoonhorst 2050 waren inmiddels bekent bij Theo Rietkerk. De stichting heeft aan de provincie een beeld geschetst van de huidige stand van zaken. We waren ontzettend trots en blij om hier bekent te kunnen maken dat Hoonhorst opnieuw in de prijzen gevallen is. Hoonhorst is door 30 investeerders op het gebied van Duurzaamheid uitgeroepen tot meest aansprekend project van de provincie Overijssel. Na het bezoek aan de LED verlichting en zonnepanelen op het sportpark is het bezoek afgesloten met het uitspreken van een nieuwe Hoonhorster wijsheid “Overheid met dorpsvlijt bouwt duurzame (t)huizen als kastelen”