vrijdag 12 november 2010

Gedeputeerde Theo Rietkerk bezoekt ons duurzame dorp Hoonhorst

In de St. Cyriacusschool werd Theo Rietkerk, gedeputeerde van de provincie Overijssel en Klaas Agricola, wethouder van de gemeente Dalfsen welkom geheten door Evert Jan Hof, dagvoorzitter van de stichting Duurzaam Hoonhorst. Zij werden door Evert Jan kort en bondig bijgepraat over de stand van zaken van de verschillende projecten van Duurzaam Hoonhorst. De vaart zit er goed in!

Daarna waren de kinderen aan de beurt. Zij hadden voor de dag van de Duurzaamheid een scala aan fantastische tekeningen, mooie sketches en voordrachten gemaakt. Allemaal met als thema: Hoe ziet Hoonhorst, het duurzaamste dorp van Overijssel, er in 2050 uit. En dat alles onder deskundige leiding van de directeur Ruben van de Woude.
Wethouder Klaas Agricola hield een toespraakje en overhandigde Theo Rietkerk daarna de Millenniumkrant van de gemeente Dalfsen.
Er volgde een dankwoordje van Theo Rietkerk waarin hij aangaf dat hij trots is op duurzaam Hoonhorst. Er gaat een aanstekelijke werking uit van de energie die Hoonhorst er in legt. Daarom wordt er in februari 2011 voor nieuwe dorpen en wijken gelegenheid gegeven om ook een duurzaam dorp te worden.

Het gezelschap ging vergezeld van een aantal kinderen naar de nieuwe skate baan en multiveld.
Evert Jan Hof gaf ter plekke deskundige uitleg. Heel bijzonder is de ledverlichting boven het multiveld op zonne energie. Het 1e project in Nederland die zo functioneert.
Veel dank werd uitgesproken voor de geweldige samenwerking tussen de Provincie Overijssel, de gemeente Dalfsen en de stichting Duurzaam Hoonhorst enerzijds en alle inwoners van Hoonhorst anderzijds.

Het was een leerzame en fijne middag in het teken van duurzaamheid: Groen – Gezond – Gemeenschappelijk – Gezellig.