vrijdag 24 september 2010

Stichting Duurzaam Hoonhorst 2050


is een feit! Vandaag is Duurzaam Hoonhorst 2050 behalve een duurzaam initiatief ook een mooie stichting. Duurzaam opgeslagen in de kasten van de notaris. Vijf handtekeningen van de Hoonhorsters, 1 van de notaris en een gebakje er bij: officieel & feestelijk.
Het doel van de stichting: het initiëren en uitvoeren van activiteiten en projecten die bijdrage tot een ecologisch, economisch en sociaal duurzame gemeenschap van Hoonhorst; en het verrichten van alle handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin van het woord verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
Klinkt chique, wordt gewoon gedaan door Timo Veen, Evert Jan Hof, Antje Kingma, Marinus Zwerink en Jannet Kroes en alle andere Hoonhorsters in de ruimste zin van het woord en iedereen die daartoe bevorderlijk kan zijn.