donderdag 16 juni 2011

Snel internet

De voorbereidingen voor het snel internet lopen volop. Naast het werven van overstappers, de teller mag nog verder oplopen, wordt al hard gewerkt aan de voorbereidingen om het project uit te rollen. Op 1 juli neemt het bestuur van de Stichting Duurzaam Hoonhorst een definitieve beslissing om door te gaan of niet. Als dat een “go” wordt, dan starten de werkzaamheden op 4 juli in de Koelmansstraat. Dat is al erg snel, want we hebben beloofd, als het project doorgaat, dat voor de kerstdagen het project ook definitief afgerond is.

Alles staat op scherp, 22 juni nog een speciale voorlichtingsavond voor bedrijven bij De Mol in Wijthmen en ook tijdens het Sproeifeest kunnen mensen nog overstappen.
Vandaag zijn de vergunningen aangevraagd bij gemeente Dalfsen, gemeente Zwolle en de provincie Overijssel om de glasvezelbuizen te gaan aanleggen en ook deze week zal de aannemer een offerte uitbrengen. Weer stappen voorwaarts.