zaterdag 19 maart 2011

Aktie schoon in Hoonhorst met grote opbrengst zwerfafval

Zaterdag 19 maart is de aktie "Hoonhorst schoon" gehouden door de werkgroep "Groen en Natuur" van Duurzaam Hoonhorst. Hoewel het geweldig mooi weer was viel de deelname tegen, doch de opbrenst was er niet minder om. Samen is in het gebied rond hoonhorst 26 zaken afval opgehaald en daarnaast nog diverse losse materialen die te groot waren voor de afvalzakken. Alleen het gebied Heinoseweg vanaf het spoor bij Dalfsen tot het Overijssels kanaal was al goed voor 14 vuilniszakken. Het is onvoorstelbaar dat er nog steeds mensen zijn die lege flessen, van frisdrank tot een grote hoeveelheid bier en jenever flessen, snackbakjes en zakken, maar ook zakdoeken en closetpapier, wel of niet gebruikt, in de wegbermen smijten. Grof afval als kapotte bloempotten, een autoband en auto-onderdelen (van schade bij aanrijdingen) Je komt er van alles tegen.
Wij hopen in elk geval dat mede door onze actie en door de actie die de afgelopen week door heel veel scholen is gehouden de ogen van natuurliefhebbers open gaan en dat afval niet meer in de bermen en in de natuur terechtkomt.
Groen en Natuur Duurzaam Hoonhorst