vrijdag 23 september 2011

Workshop Duurzaam Lokaal Bedrijf

 De vele projecten binnen Duurzaam Hoonhorst krijgen steeds meer vorm. De grote vraag is hoe al deze mooie ontwikkelingen kunnen bijdragen aan niet alleen een groen en gemeenschappelijk duurzaam Hoonhorst, maar ook hoe de projecten tokoemstbestendig kunnen zijn en elkaar kunnen versterken. Oftewel: hoe kan een Duurzaam Hoonhorster bedrijf er uit zien qua organisatie, als het gaat om mensen en als het gaat om de financien. Samen met een aantal Hoonhorsters is er deze dag over gebrainstormd. De lange dag bracht niet direct een antwoord, maar de opbrengst in vele ideeen en aandachtvelden en hoe deze vorm te geven, was wel weer een conrete stap in de richting van een Duurzaam Lokaal Bedrijf Hoonhorst.