zondag 15 mei 2011

Inspiratiereis naar Duurzaam Texel

Vrijdag 13 en zaterdag 14 mei hebben Antje Kingma, Jannet Kroes en Timo Veen, samen met wethouder Klaas Agricola van gemeente Dalfsen, deelgenomen aan een inspiratiereis naar Duurzaam Texel. De provincie Overijssel had samen met Saxion en Natuur en Milieu Overijssel (NMO) het initiatief genomen om een reis te organiseren voor duurzame dorpen uit Overijssel. Daarnaast waren er een aantal bestuurders meegereisd, onder andere gedeputeerde Theo Rietkerk, “onze” wethouder en de wethouders van Ommen en Deventer, medewerkers van de provincie, Saxion en NMO.


Het is een interessante reis geworden, waarbij gekeken en geluisterd is naar de duurzame initiatieven die op Texel zijn ontplooid en er was veel ruimte om samen te discussiëren over de toepasbaarheid in Overijssel en natuurlijk binnen onze gemeente en Hoonhorst. Zo zijn we op vrijdag ontvangen op het gemeentehuis van Texel door de wethouder, heeft de directeur van Texel Energiebedrijf ons verteld hoe zij tot een duurzame energieproductie en verkoop zijn gekomen en is de duurzame haven Oudeschild bezocht. Urgenda gaf een presentatie over de inkoopt van 50.000 zonnepanelen (goed voor 1MW) en is een duurzame bierbrouwerij bezocht. Op de zaterdag is verder gesproken over de uitdagingen en risico’s die Texel Energiebedrijf heeft meegemaakt, het eerste succesvolle duurzame lokale energiebedrijf in Nederland. Verder kwam aan de orde duurzame visserij en een elektrisch auto project op Texel, waarbij 29 auto’s worden gekocht door diverse ondernemers op Texel. Prachtig om te zien en te horen hoe integraal door bedrijfsleven, burgers en de gemeente Texel wordt opgetrokken om duurzaamheid op een hoger niveau te krijgen.

Met veel nieuwe ideeën, en ook met het gevoel “denk breed en handel concreet”, is de overtocht naar het vasteland weer gemaakt. Conclusie: we hebben inspiratie opgedaan om samen met de gemeente Dalfsen in Hoonhorst duurzaam onze weg te vervolgen.