maandag 31 januari 2011

Duurzaam Hoonhorst een van de inleiders “De energie zit in de regio”

Op 31 januari is in Nijkerk een workshop en debat over lokale energie gehouden onder de titel “de energie zit in de regio”. Deze dag werd georganiseerd door het Plattelands Parlement en Netwerk Platteland. Duurzaam Hoonhorst was een van de zes inleiders die dag. Ongeveer 100 belangstellenden waren op deze dag afgekomen. Namens Duurzaam Hoonhorst waren Antje Kingma en Timo Veen aanwezig.

Diverse plannen met houtverbranding, zonne-energie, mest- of biomassavergisting of windmolens zijn aan de orde gekomen bij de diverse initiatieven die werden gepresenteerd. Duurzaam Hoonhorst viel op door de breedte van onze plannen op de vlakken sociaal, economisch en ecologisch, of te wel: groen, gezond, gemeenschappelijk en gezellig (de 4 G’s). De plannen van Hoonhorst werden door Timo Veen gepresenteerd en werden goed ontvangen door het publiek. Veel vragen en complimenten voor Hoonhorst hoe een en ander is opgepakt.

Hierna volgden een drietal workshops rond thema’s wind- & zonne-energie, biomassa- & houtvergisting en Nederland versus buitenland. Tot slot was er een slotdebat met 2e kamer leden als Liesbeth van Tongeren (Groen Links), Paulus Jansen (SP) en Stientje van Veldhoven (D’66). Jammer dat er niet een breder scala aan politieke partijen de uitnodiging hebben opgepakt.

Op de site van Paulus Jansen stond die avond al een leuk artikel over de dag en hier werd Hoonhorst nog eens speciaal aangehaald (zie: http://paulusjansen.sp.nl/weblog/2011/01/31/energiek-platteland/).