zondag 1 januari 2012

Hoonhakkers halen eerste en laatste papier op in 2012

In alle vroegte verzamelden de Prins van de carnavalsverenging de Hoonhakkers en zijn gevolg zich voor een actieve start van het nieuwe jaar: het vuurwerkafval opruimen in Hoonhorst. Deze ludieke actie is een tegenprestatie voor het overdragen van het ophalen van het oud papier aan de Rova.

Vanaf heden hoeven ze daarvoor niet meer elke laatste vrijdag van de maand langs de stoepen en deuren van de kern Hoonhorst om zelf het oud papier op te halen, het papier wordt immers via de papiercontainer van elk huishouden automatisch door de Rova opgehaald. Hierover zijn afspraken gemaakt in het kader van het project Hoonhorst zegt DAG: een andere wijze van inzamelen van afval, dat vandaag start. Voortaan ontvangen ze –zonder oud papier op te halen- toch een bijdrage hiervoor.

De opkomst was (onverwacht) groot en de arbeidsmoraal hoog: in snel tempo werd in enkele uren Hoonhorst van haar vuurwerkafval ontdaan met batsen, bezems, bladblazers en vuilniszakken. Het geluid van de bladblazer wekte menig Hoonhorster, maar die kon zich nog eens lekker omdraaien: de stoep en straat werd immers al geveegd... De snert na afloop was meer dan verdiend en smaakte goed.