woensdag 26 oktober 2011

Hoonhorster ouderen gaan digitaal

Om 10.00 uur was in het gebouw van Landstede Welzijn Ouderen Dalfsen de officiële overdracht van een tweetal supermoderne all in one computers met touch screen aan de KBO Hoonhorst. De aanschaf van deze twee computers werd mogelijk door gelden, die beschikbaar zijn gesteld door Stichting Brentano (met succes benaderde Landstede Welzijn Ouderen Dalfsen dit Fonds) en Duurzaam Hoonhorst.
In een gezellig samenzijn met de medewerkers van Landstede Welzijn Ouderen Dalfsen, Duurzaam Hoonhorst en leden van de KBO Hoonhorst vond de overdracht plaats. Met het doel om de ouderen nog meer vertrouwd te maken met de mogelijkheden van de computer en zo de sociale duurzaamheid in Hoonhorst te bevorderen. Een sociale duurzaamheid, waarbij ouderen m.b.v. de moderne communicatiemiddelen in staat zijn zolang mogelijk zelfstandig te blijven wonen.

De computers zijn niet alleen mooi om naar te kijken, maar worden direct ingezet voor goed gebruik: door de medewerking van het parochiebestuur (beschikbaarstelling lokaliteit) plus de inzet van vrijwilligers, gaat het komend winterseizoen weer begonnen worden met het geven van computerlessen. Daarnaast is er voor iedereen gelegenheid hulp te vragen bij computerproblemen.

Elke dinsdagochtend kunt u terecht bij zaal Kappers (oneven weken). Hier staan de computers aan tijdens de ouderenochtend. Na de ouderenochtend wordt een warme maaltijd geserveerd door zaal Kappers. Ook hieraan kunt u deelnemen, wanneer u dat wenst.

Elke dinsdagmiddag (even weken) is er computerinloop in het Parochiecentrum naast de school. Dus Hoonhorsters: blijf niet met uw vragen zitten en loop gewoon eens binnen.