zondag 27 november 2011

Snel Internet: de stand van zaken

Een spannende tijd breekt aan: de daadwerkelijke aansluiting van de eerste mensen op snel internet is gestart. En inmiddels weten we ook dat we iets gaan uitlopen en dat we tegen een paar technische problemen aanlopen.

In juni heeft Duurzaam Hoonhorst definitief ja gezegd tegen de uitrol van het project Snel Internet. Mars Hoonhorst en Mulder-Eijkelkamp hebben als aannemers in opdracht van Duurzaam Hoonhorst de glasvezelbuis en glasvezelkabel aangelegd. Met complimenten: binnen de planning! Hierna is het project uit handen gegeven aan KPN, zij hebben aannemer Schuuring opdracht gegeven de kasten te vervangen en om de glasvezelkabels allemaal aan elkaar te “knopen”. Op dat punt lopen we nu iets vertraging op.

Een deel is klaar: de centrale in Wijthmen, een kast in Wijthmen en de kast in Hoonhorst (Koelmansstraat) zijn helemaal gereed. Mensen die op de centrale van Wijthmen zitten kunnen nu al overgezet worden, de mensen op de kast in Wijthmen en Hoonhorst kunnen vanaf 6 december worden overgezet. Dat betekent dat voor de kerstdagen een groot deel van de kernen van Wijthmen en Hoonhorst zal zijn overgezet.

Dan het buitengebied. Mensen achter de kast aan de Hagenweg en Marshoek kunnen begin januari worden overgezet en mensen achter de kasten bij het NS-station en Heinoseweg eind januari. Dat betekent dat we ongeveer 1 maand gaan uitlopen.

Speciale aandacht is verder nodig bij de overstappers die nu met ISDN werken. Deze aansluiting moet eerst weer naar analoog worden omgebouwd voor hen die ook televisie in het pakket hebben en hierna geschikt gemaakt worden onze “VDSL-techniek”. In de praktijk (nu de eerste mensen zijn overgezet) is ontdekt dat dit twee weken extra tijd kost, en dus ook hier iets vertraging voor de overstappers die dit aangaat.

Tot slot is gebleken dat de kabels van KPN op sommige plaatsen net anders lopen dan we wisten. Hierdoor komen we er nu achter dat niet op alle plaatsen geleverd kan worden wat de mensen hebben aangevraagd. Dit speelt momenteel vooral op de Marsweg en een deel buiten de kern van Hoonhorst op de Koelmansstraat. Inwoners wonen hier meer dan 3000 meter van een wijkkast, waardoor de snelheid sneller terugloopt. Met KPN gaan we in het voorjaar 2012 kijken waar de problemen zich voordoen en hoe we eventueel met oplossingen kunnen komen.

Vragen? Mail dan naar snelinternet@duurzaamhoonhorst.nl. Ook kunt u bellen met Wim van Noort: 0529-402342.